OpenC is er klaar voor

“De verdere digitalisering van de disciplines binnen de financiële sector is al binnen handbereik.”

Dat stelt Remco van Buren van OpenC in reactie op de oproep die L&G-directeur Arno Dolders gisteren via publicaties naar voren heeft gebracht.

Dolders stelt voor dat intermediairs gemeenschappelijke initiatieven organiseren over digitalisering.

Tijdens een aantal bijeenkomsten die Legal & General in oktober voor intermediairs organiseerde, kwam naar voren dat het intermediair zich zeer bewust is van de invloed van digitalisering op de werkprocessen. 90% van de adviseurs stelde dat deze trend van invloed zal zijn op de processen in het eigen kantoor. In het artikel staat verder dat 75% van de financieel adviseurs verwacht dat de inkomsten uit bemiddeling zullen dalen. De oorzaak daarvan is lagere kosten die het gevolg zijn van digitalisering van processen tussen verzekeraar en adviseur.

In reactie hierop stelt Remco van Buren (directeur van OpenC) dat deze uitkomsten hem niet verrassen, maar ook is zijn stelling dat er veel meer mogelijk is.

Hij onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek: “Informatietechnologie heeft verdergaande gevolgen voor de werkprocessen bij het intermediair namelijk een maximale efficiëntie en een actueel inzicht in het klantbeeld.”

Het intermediair van NU
Daarnaast wil het intermediair van NU inzicht in lopende en beëindigde verzekeringszaken, ook als dat viel onder de verantwoordelijkheid van een voorganger. Net als aanbieders, moeten adviseurs van NU zich tijdig kunnen vergewissen of de schadelasten binnen zijn portefeuille structureel hoger zijn dan het saldo van de netto premies.

Het intermediair van NU moet ook een oplossing geboden worden voor het registreren van oude verzekeringsproducten met opgebouwde rechten terwijl hij nieuwe verzekeringsproducten meteen wil kunnen aanbieden. “Moderne aanbieders zoeken al jaren een oplossing voor het ontwikkelen van alternatieve vormen van distributie en beloning.

Dubbele kosten voor alle partijen
Het is de bedoeling dat kosten dalen, maar die daling wordt teniet gedaan door de huidige praktijk. Immers, iedere verzekeraar, gevolmachtigde agent, makelaar of adviseur maakt voor zijn winkel gebruik van software met een andere insteek. Daardoor moet elke wijziging in een product vele keren worden doorgevoerd in de hele keten. Wij denken dat deze situatie niet in het belang is van de consument.

Inefficiëntie ten top!
De wijze waarop de IT op dit moment is georganiseerd, is de oorzaak van deze dubbele lasten. De softwarehuizen en IT-consultants maken overuren, en de consument betaalt.

De keten kraakt
Dat de keten inderdaad niet optimaal is, blijkt volgens Van Buren met name zodra structurele wijzigingen moeten worden doorgevoerd.
Van Buren noemt als voorbeeld een mogelijk nieuw beloningsmodel voor volmachtbedrijven. Dat heeft ook gevolgen voor het adviserende intermediair. Voor zover ik weet, moeten alle andere automatiseerders van iedere winkel grote inspanningen leveren om zo’n nieuw model in te bouwen.

Dat komt mede doordat – voor zover mij bekend – andere software doorgaans niet in staat is om binnen één product voor ieder onderdeel van de dekking, gelijktijdig meerdere vormen van premiecalculatie uit te voeren.

Gordiaanse knoop
Uit het onderzoek blijkt dat 39% van de adviseurs het liefst generalist wil blijven. Zo ook dat de meeste intermediairs weliswaar graag betere processen willen, maar nog niet kunnen zeggen welke aanpassingen in de eigen processen nodig zijn, om goed voorbereid te zijn op de digitalisering. Het intermediair is met handen en voeten gebonden aan de voortgang die na verloop van tijd geboekt wordt binnen de hele keten.

Remco van Buren (OpenC) reageert op de oproep van Arno Dolders (L&G)
Volgens Van Buren belet de meeste software de adviseur om optimaal te functioneren. Dat zou je niet verwachten, maar in de praktijk is het niet anders.

Deeldiensten
Omdat 83% van de intermediairs verwacht dat zij de focus ook moeten leggen op het aanbieden van deeldiensten, is volgens Van Buren integratie van BTW-plichtige diensten belangrijk. Hij kan zich voorstellen dat er verzekeringsproducten ontstaan waarbij bepaalde kosten BTW-plichtig zijn terwijl over andere onderdelen assurantiebelasting geheven moet worden.

Dan denkt hij aan juridische en andere hulpverlening bij rechtsbijstand, telefonie-abonnementen, inkoop van gas en elektriciteit, tv en internet, beveiliging en bewaking of het organiseren van een reis.

De verzekeraar van de toekomst
De verzekeraar van de toekomst wil in staat zijn producten te leveren waarin hij op transparante wijze meerdere belastingen simultaan kan verwerken.

En de adviseur van de toekomst wil dat ook kunnen doen.
Dat kan hij in België, dus waarom niet in Nederland. Daarvoor is het noodzakelijk dat hij binnen het kader van één factuur tot op de cent kan verantwoorden welke bedragen een rol spelen bij de bepaling van de prijs van het eindproduct, wie deze in rekening brengt en welke belastingen daarvoor door wie moeten worden afgedragen aan de fiscus.

Taalvoorkeur
Van Buren: “Het is een feit dat niet alle inwoners van Nederland de Nederlandse taal machtig zijn. Waarom zou je deze mensen dan niet de mogelijkheid bieden om hun verzekeringscorrespondentie voortaan te ontvangen in een voor hen leesbare taal? Bij OpenC is dat een fluitje van een cent. Als je dit als aanbieder van verzekeringsproducten op efficiënte wijze kunt aanbieden via het intermediair, dan heb je toch een streepje voor. Maar dat moet dan wel geautomatiseerd en efficiënt kunnen verlopen. De software en de werkprocessen voor de hele keten moeten fundamenteel meertalig zijn opgebouwd voordat je een dergelijke dienstverlening kunt aanbieden.

Centrale verwerking
Centrale verwerking biedt het intermediair voordelen. Dan kan het intermediair lopende verzekeringscontracten na opzegging door de verzekeraar, voor continuatie aan andere verzekeraars voordragen om te toetsen of zij wel bereid zijn om verlenging aan te bieden.
En voor verzekeraars heeft dit tot voordeel dat zij hun business niet meer kunnen verliezen zonder dat er daadwerkelijk sprake is van een opzegging door de klant zelf.

Goed gebruik van IT biedt alle partijen een potentieel om samen te werken aan een oplossing die voor de klant optimaal is.

Gemeenschappelijke initiatieven
Tijdens de L&G-bijeenkomsten riep algemeen directeur van Legal & General, Arno Dolders, op tot gemeenschappelijke initiatieven waarbij ondernemers gezamenlijk nadenken over hoe zij het best op deze ontwikkelingen kunnen reageren. OpenC hoopt met deze reactie een concrete bijdrage te leveren aan die oproep.

Bron: Redactie Findinet

GEEN REACTIES