De lijst met miljoenenbranden: een kritische noot

© Pixabay.com

NIVRE en het Verbond van Verzekeraars maakten vandaag melding van een record van 35 grote branden in het 1e kwartaal.

De lijst van NIVRE
De lijst van grote branden wordt door NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) opgesteld en gepubliceerd in samenwerking met Het Verbond van Verzekeraars. Publicatie geschiedt al vele jaren ieder kwartaal ook door Het Verbond via een nieuwsbrief. Bij NIVRE zijn vrijwel alle Nederlandse schade experts aangesloten.

Kritische noot
Over de vraag of de schades ook gedekt zijn, dan wel of deze voor rekening komen van (doorgaans buitenlandse) verzekeraars die geen lid zijn van Het Verbond, biedt deze publicatie echter geen klaarheid.
Want, de kwartaallijsten bevatten ook:

1. Schades die gedekt zijn bij verzekeraars die geen lid zijn van het Verbond
2. Branden waarvoor geen brandverzekering is afgesloten
3. Brandschades die vallen onder andersoortige verzekeringsvormen zoals transportverzekeringen die geplaatst worden op de internationale markten.
4. Branden die veroorzaakt zijn door niet gedekte omstandigheden of waarvoor een uitsluiting van kracht is
5. Branden waarvan de omvang slechts ten dele is gedekt vanwege onderverzekering

Omdat het hier een publicatie betreft die in samenwerking met Het Verbond van Verzekeraars wordt gepubliceerd, ontstaat ten onrechte de indruk dat de schadelast ook inderdaad moet worden opgebracht door verzekeraars die aangesloten zijn bij Het Verbond van Verzekeraars.

Record op record het gevolg van inflatie
Het aantal van 35 branden groter dan 1 miljoen op de lijst van het eerste kwartaal van dit jaar moge dan een record zijn, rekening houdende met de factor van inflatie, wordt dit record binnen drie jaren weer overtroffen.
De totale schade door deze branden bedroeg € 81 mln en dat is overigens lager dan de omvang van zulke brandschades gevallen in de eerste kwartalen van 2011 en 2013.

Transparantie verbeteren
Het zou NIVRE en Het Verbond sieren als zij de publiciteitswaarde van deze publicaties zouden vergroten door zulke factoren mee te nemen of door daarop ten minste te wijzen. In deze moderne tijd kan het geen probleem zijn om ook bij zulke publicaties meer transparantie te betrachten. De leden van NIVRE beschikken immers als eerste wel degelijk over deze informatie.

GEEN REACTIES