‘Financieel adviseurs moeten krachten bundelen bij digitalisering’

© Pixabay.com

De digitalisering van werkprocessen binnen de financiële sector heeft veel impact op het intermediair. Gezamenlijk onderzoek is nodig, bepleit verzekeraar Legal & General.

Bewust

Tijdens een aantal bijeenkomsten die Legal & General in oktober voor intermediairs organiseerde, kwam naar voren dat men zich zeer bewust is van de invloed van digitalisering op de werkprocessen. 90% van de adviseurs stelde dat deze trend invloed heeft op de processen op het eigen kantoor. Ruim de helft kon echter nog niet zeggen welke aanpassingen in de eigen processen nodig zijn, om goed voorbereid te zijn op de digitalisering.

Inkomsten

Wel verwacht drie kwart van de financieel adviseurs dat de inkomsten uit bemiddeling zullen dalen vanwege de lagere kosten die het gevolg zijn van digitalisering van processen tussen verzekeraar en adviseur. De financiële impact hiervan op een kantoor kan groot zijn, omdat de meeste inkomsten doorgaans worden behaald met bemiddeling en beheer.

Advies

Adviseurs gaan daarom hun terrein verder verleggen naar advies. 57% denkt hierbij zich nadrukkelijker op specifieke doelgroepen of financiële producten te gaan concentreren, terwijl 39 % liever generalist wil blijven. Ruim 83 % gaf aan te verwachten, dat zij meer aandacht gaan geven aan deeldiensten. Dit zijn adviezen over specifieke vragen die de consument heeft op financieel gebied. Bijvoorbeeld advies over huren of kopen, het nut van een broodfonds (bij arbeidsongeschiktheid) en het wel of niet oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Gemeenschappelijk

Op de L&G-bijeenkomsten riep algemeen directeur van Legal & General, Arno Dolders, op tot gemeenschappelijke initiatieven waarbij ondernemers gezamenlijk nadenken over hoe zij het best op deze ontwikkelingen kunnen reageren. Dolders ziet op dit moment echter nog weinig initiatieven in die richting. ‘Ik denk, dat beroepsorganisaties, vakpers maar ook automatiseringsbedrijven hieraan een belangrijke bijdragen kunnen leveren door trends zichtbaar te maken en best practices te communiceren.’

Discussie

Als voorbeeld dat onder financieel adviseurs een gezamenlijke discussie op gang kan brengen, noemt Dolders de Verbond-notitie  ‘Onderweg naar morgen’. Dit rapport schets de gevolgen van de groei van rijtaakondersteunende systemen voor de schadeontwikkeling en de consequenties voor de autoverzekering.

Bron:  persbericht Legal & General

GEEN REACTIES