Nederland kent grootste ongelijkheid in vermogen tussen mannen en vrouwen van Europa

Nederland kent grootste ongelijkheid in vermogen tussen mannen en vrouwen van Europa

In Nederland is het verschil in vermogen dat mannen en vrouwen hebben opgebouwd als ze met pensioen gaan, het grootst van heel Europa. Vrouwen in Nederland bouwen maar ongeveer 70% van het vermogen op dat mannen bereiken. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van WTW dat het bedrijf presenteert in het 2022 Global Gender Wealth Equity Report.

WTW onderzoekt de invloed van beloning, loopbaanontwikkeling en de kennis van financiële zaken op het vermogen van vrouwen aan het einde van hun loopbaan en vergelijkt dat met dat van mannen. Hiermee berekent WTW de Wealth Equity Index (WEI) door het totale vermogen van vrouwen te delen door het vermogen van de mannen. Voor Nederland komt dit cijfer uit op 0,70. Dat is het laagste van heel Europa.

Op totaalniveau scoort Europa met 0,77 het beste van de verschillende regio’s. Azië volgt met 0,76. Vooral in Latijns-Amerika is de kloof tussen mannen en vrouwen groot. Hier komen vrouwen niet verder dan 67% van het vermogen van mannen bij pensionering. Wereldwijd ligt het gemiddelde op 0,74.

In het onderzoek zijn veertien Europese landen bekeken. Van deze landen scoren er elf minstens zo goed als het wereldwijde gemiddelde. Alleen Polen (0,73), het Verenigd Koninkrijk (0,71) en Nederland (0,70) komen onder dit gemiddelde uit. In Spanje is veel meer sprake van gelijkheid. Daar komt de WEI uit op 0,86.

De meeste in het onderzoek betrokken Europese landen zijn lid van de Europese Unie, waar gelijkheid tussen de geslachten een van de basiswaarden is. Toch is er nog een loonkloof van 13% tussen de geslachten. Dit is een van de oorzaken van de ongelijke vermogensopbouw. Daarnaast zorgen ook verschillen in de loopbaanontwikkeling voor verschillen.

De Nederlandse manier van pensioen opbouwen, waarbij er geen beloningslimiet is, is volgens WTW een belangrijke oorzaak voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland. Daarnaast zijn er verschillen in financiële kennis die invloed hebben op hoeveel rendement mannen en vrouwen op hun vermogen maken.

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, concludeert WTW dat er nog veel werk te verzetten is als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het bedrijf roept werkgevers dan ook op een leidende rol te nemen in het verkleinen van de verschillen gedurende de hele loopbaan van vrouwen.

Bron: WTW

GEEN REACTIES