DNB: ‘We zien crypto’s niet als geld’

DNB: ‘We zien crypto’s niet als geld’

Cryptovaluta zoals de Bitcoin zijn populair. Zo’n twee miljoen mensen hebben ze in hun bezit. Reden voor De Nederlandsche Bank (DNB) om een onderzoek te doen naar een aantal vragen omtrent crypto’s. De belangrijkste conclusie: DNB ziet crypto’s niet als geld.

De onderzoekers van DNB richtten zich op drie punten. Ten eerste vroegen zij zich af of je crypto’s kunt zien als een vorm van geld. Hoewel crypto’s in Nederland geen wettig betaalmiddel zijn, is het bij sommige winkels toch mogelijk om ermee te betalen. Een tweede vraag is wat de kansen en risico’s van crypto’s zijn. Als laatste wilde DNB een mening vormen over nieuwe regelgeving die eraan komt voor aanbieders van cryptovaluta.

Crypto’s zijn geen geld

De onderzoekers van DNB zien verschillende redenen waarom crypto’s niet als geld gezien kunnen worden. Zo is de waarde niet bepaald constant zodat het niet snel duidelijk is hoeveel een crypto waard is. Ook maakt dat het lastig om te sparen. Een laatste punt is dat je er op maar weinig plekken mee kunt betalen, wat wel een voorwaarde is voor geld. Om deze redenen zien de onderzoekers crypto’s als een belegging waar grote risico’s aan verbonden zijn.

Vera Lubbersen, expert bij DNB: “Wij zien crypto’s inderdaad niet als geld. Vanuit de cryptomarkt wordt de verwachting gewekt dat het als geld kan functioneren. Maar in de praktijk doet het dat niet. Crypto’s hebben niet de kenmerken van geld.”

Kansen voor crypto’s

Hoewel DNB crypto’s niet als geld ziet, zien de onderzoekers wel degelijk het nut van de ontwikkeling van deze valuta. Peter Wierts, DNB-expert: “De technologie achter crypto’s is natuurlijk een enorme innovatie. Dat je bijvoorbeeld zonder centrale partij een betaling van A naar B kunt doen, over de hele wereld, dat is interessant. En dat systeem wordt in stand gehouden door computers over de hele wereld. Binnen Nederland hebben we dat misschien niet zo hard nodig. Maar internationaal is betalen een stuk ingewikkelder. Daar kan de technologie nog veel toevoegen, ook omdat je geen mondiale centrale bank hebt.” In El Salvador is de Bitcoin sinds september 2021 een wettig betaalmiddel. Dat geldt sinds april 2022 ook voor de Centraal Afrikaanse Republiek.

Europese regelgeving

De regelgeving met betrekking tot crypto’s beperkt zich nu nog tot het tegengaan van witwassen, het financieren van terrorisme en overtredingen van de sanctiewet. Regels die gebruikers beschermen, zijn er niet. Die gaan er wel komen en wel uit Europese hoek. Het is de bedoeling dat in 2024 de MiCAR in werking treedt. Dit staat voor ‘Market in Crypto-Asset Regulation’. Deze wetgeving moet zorgen dat aanbieders van crypto’s consumenten veel meer informatie over hun producten geven en dat ze klachtenprocedures instellen. Het proces om crypto’s op te nemen in het toezicht is dus nog in volle gang. Wel waarschuwt DNB ervoor dat de nieuwe regels niet alle risico’s zullen wegnemen en dat wie kiest voor crypto’s zelf nog goed op de risico’s zal moeten letten.

Bron: DNB

GEEN REACTIES