Mag je met slippers aan een auto besturen?

In de zomer is het erg verleidelijk om met slippers aan een auto te besturen. Maar mag dat wel volgens de wet? En ben je verzekerd als je een ongeluk veroorzaakt? Mirjam Hermans, senior specialist verzekeringstechniek bij schade- en verzekeringsbedrijf de Vereende zocht het uit.

In Nederland zijn er volgens Hermans geen specifieke wetten die het expliciet verbieden met slippers aan te rijden. Je krijgt dus geen boete wanneer je met slippers rijdt, maar verstandig vindt Hermans het niet. Het dragen van geschikte schoenen zorgen immers voor een minder goede grip en een geringer pedaalgevoel om veilig te remmen en gas te geven.

Anders is dit in het buitenland, zo zocht Hermans uit. In sommige landen is het namelijk wel wettelijk verboden om met slippers aan te rijden. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje. Met blote voeten rijden is evenmin vaak een oplossing, want tevens vaak niet toegestaan. Lees meer over de verkeersregels in Europa, waarvan zowel de ANWB als de Europese Commissie een overzicht hebben gemaakt.

Dan de verzekeringsdekking van het dragen van slippers tijdens het besturen van een auto. In Nederland is volgens Hermans geen verzekeraar die in de voorwaarden hiervoor iets specifieks heeft opgenomen. Wel hebben alle verzekeraars bepalingen over gevaarlijk of roekeloos rijden, al dan niet opzettelijk. Hierbij wordt aangesloten bij de definitie van gevaarlijk rijden in de Wegenverkeerswet. Denk bijvoorbeeld aan door rood licht rijden en een telefoon vasthouden tijdens het rijden. Verzekeraars gaan ervan uit dat een bestuurder verantwoord en voorzichtig rijdt en dus alles eraan doet om gevaarlijke situaties en ongelukken te voorkomen.

Het is om die reden niet helemaal duidelijk hoe verzekeraars omgaan met het rijden met slippers bij een ongeval. Dat is afhankelijk van de specifieke situatie. Als blijkt dat het dragen van slippers heeft bijgedragen aan het ongeluk, kan de verzekeraar ervoor kiezen om de schade niet of niet helemaal te vergoeden. Dit geldt voor zowel voor eigen schade wanneer het een casco-of allriskverzekering betreft als voor schade bij iemand anders veroorzaakt. In beide gevallen is het mogelijk dat de verzekeraar (een deel) van de schade op de slippersdragende bestuurder verhaalt.

Bron: de Vereende

GEEN REACTIES