Woningbouwopgave stijgt naar bijna miljoen tot 2031

Recordaantal verhogingen hypotheekrente in februari

Het woningtekort stijgt dit jaar van 3,9 procent naar 4,8 procent. Dit blijkt uit de Primos-prognose 2023 van marktonderzoeksbureau ABF Research, die vandaag ook naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Primos-prognose komt nu per 1 januari 2031 uit op 840.000 huishoudens, terwijl vorig jaar werd uitgegaan van 730.000 huishoudens; een stijging van 110.000 huishoudens. Die hogere groei komt voor meer dan de helft door extra bevolkingsgroei, die op haar beurt geheel wordt veroorzaakt door migratie. Naast statushouders hebben ook arbeidsmigranten en buitenlandse studenten namelijk een woning nodig. Eveneens van invloed op de groei van het woningtekort is de zogenoemde huishoudverdunning (afname aantal personen per woning) die de komende jaren verder doorzet.

Daarnaast speelt een rol dat ouderen langer thuis wonen. De prognose is daardoor dat tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen nodig zijn. Dat zijn er 45.000 meer dan in de regionale Woondeals zijn afgesproken en 81.000 meer dan in het programma Woningbouw. In 2022 zijn ruim 90.000 woningen toegevoegd, meer dan waarvan in het programma Woningbouw was uitgegaan.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening benadrukt dat er daarom op het gebied van woningbouw geen stilstand is te permitteren. Om het woningtekort in te lopen, wil hij meer tempo, meer regie en meer betaalbare huizen bouwen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

GEEN REACTIES