Energielabel gaat meetellen in leennormen hypotheek

Energielabel gaat meetellen in leennormen hypotheek
© Pixabay

In de leennormen voor 2024 gaat het energielabel van de woning meetellen. Voor woningen vanaf energielabel C is binnen de leennormen meer leenruimte beschikbaar. Dit loopt op tot €40.000 bij label A++++. Geldt daarbij ook nog een energieprestatiegarantie voor tenminste tien jaar, dan wordt dit bedrag zelfs € 50.000.

Voor de aankoop van een woning met energielabel E, F of G zal de leenruimte verkrappen. Maar als een consument voor een woning met zo’n laag label energiebesparende maatregelen wil nemen, dan kan er een extra bedrag van € 20.000 geleend worden.

Aflossen studieschuld gaat lonen

Andere wijziging is dat de studielening op een andere manier wordt meegewogen bij een hypotheekaanvraag. Het actuele termijnbedrag van de studielening zal invloed hebben op de leenruimte. Tussentijds aflossen gaat dus lonen.

Verder wordt voor alleenstaanden met een inkomen hoger dan € 26.000 de leenruimte vergroot met € 16.000 ten opzichte van de huidige situatie. Hierdoor wordt de leenruimte voor alleenstaanden groter.

Ten slotte moet de hypotheekverstrekker rekening gaan houden met het toekomstig verwachte inkomen en vermogen op AOW-leeftijd van de consument, indien deze binnen tien jaar na de hypotheekaanvraag de AOW-leeftijd bereikt.

Deze week is de consultatieronde voor de voorgenomen wijzigingen in de leennormen gestart. De consultatie loopt nog tot 28 augustus.

Bron: Ministerie van Financiën

GEEN REACTIES