Opruimingskosten gestrande walvissen verzekerbaar ?

Zondagochtend 20 augustus 2017 was het weer eens zo ver : een walvis spoelde aan op het strand van Texel. Deze keer was het een Vinvis. verzekeraar
Maar ook Potvissen of Bultruggen bezoeken per abuis soms onze ondiepe wateren waar zij onvoldoende in staat zijn om voedsel te vinden.
Het zijn altijd mannetjes die stranden. De vrouwtjes leven in een harem en blijven in de zuidelijker delen van de oceaan. Potvissen zijn liefhebbers van warm oceaanwater.

Verzekering van opruimingskosten
Na de stranding van 1 dode walvis op het strand van Wassenaar, 4 op het strand van Ameland en 1 nog levend exemplaar bij Texel, ontstond vraag naar een verzekering voor het dekken van de opruimingskosten die indertijd in guldens uitgedrukt tussen 30.000 en 40.000  per vis bedroegen.
Co-assurantiemarkt
Verzekeraars ter beurze waren bereid een verzekeringspool te creëren, waarmee dit risico voortaan kon worden gedekt op standaard voorwaarden.
In de rubriek “Waar of niet waar” van RTL is indertijd aandacht geschonken aan dit fenomeen.

RTL over potvisverzekering

Video over potvisverzekering

Invloed van klimaat
Nu de aarde gebukt gaat onder klimaatveranderingen, een groot deel van de Noordpool smelt en El Nino heerst, kan het zijn dat de mannetjes vaker in noordelijker wateren rondzwemmen, op zoek naar inktvissen, hun voedsel. Dan is een foutje snel gemaakt.

In de loop der jaren is het dus regelmatig voorgekomen dat potvissen aanspoelen op Nederlandse stranden.
Sinds 2006 wordt op de website www.walvisstrandingen.nl
bijgehouden waar en hoeveel strandingen er jaarlijks plaatsvinden.

De oudste registratie van een gestrande potvis dateert van het jaar 1254 . De potvisvondst bij Stavoren is de allereerste in de Nederlandse geschiedschrijving. De ongelukkige potvis van 1254 zat dus opgesloten in het eind van een fuik.
Ene Albertus Magnus deed er in het Latijn verslag van.
Magnus was een kerkleraar die rond 1255 Friesland bezocht.
Hij beschrijft twee strandingen.
De vindplek van de eerste is onduidelijk. De tweede potvis ‘is gevangen aan de overzijde van het veer dat naar Holland leidt, wiens kop 40 kruiken vet heeft opgeleverd’.

GEEN REACTIES