Kennistoets vervalt bij verhoging hypotheek voor verduurzaming

Kennistoets vervalt bij verhoging hypotheek voor verduurzaming
© Pixabay

De verplichte kennis- en ervaringstoets bij een aanvullende hypotheek voor verduurzaming van de eigen woning via ‘execution only’ vervalt. Vanaf 1 januari 2021 kunnen hypotheekverstrekkers via dit spoor een aanvullende hypotheek voor energiebesparende maatregelen aan hun bestaande hypotheekklanten aanbieden. Dit meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief, waarin zij verslag doet over de voortgang van de uitwerking van het Klimaatakkoord binnen de gebouwde omgeving.

December vorig jaar had de minister het vervallen van de kennis- en ervaringstoets al aangekondigd. Dit leidde toen tot protesten vanuit de branche, omdat de consument nu niet beschermd wordt tegen overkreditering. De minister zet haar plannen echter door. Haar bedoeling is om op deze manier verduurzaming van de woning voor meer eigenaren aantrekkelijker te maken. Uit een monitor van de AFM kwam naar voren dat de helft van de hypotheeksluiters aangeeft bij het afsluiten van hun hypotheek een bedrag gereserveerd te hebben voor het verduurzamen van hun woning. De overheid onderzoekt allerlei manieren om particulieren hierbij tegemoet te komen. Zo studeert het ministerie nog op een manier om energiebesparing op verantwoorde wijze mee te nemen in de leennormen voor consumptief krediet.

Vorige maand concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat verduurzaming van de eigen woning vooralsnog meer kost dan het opbrengt. Ook de minister stelt in haar voortgangsrapportage dat, ondanks de voortvarende start bij het uitwerken van het Klimaatakkoord, de verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving ‘weerbarstig en complex’ is.

Gebouwgebonden financiering
Zo blijkt de gebouwgebonden financiering, door Triodos Bank een kernonderdeel van het Klimaatakkoord genoemd, in de praktijk veel gecompliceerder dan gedacht. De extra maandlasten van deze financieringsvorm zouden worden gecompenseerd door de baten in de vorm van energiebesparing. En wanneer de financiering bij verhuizing niet was afgelost, zou het resterende leningdeel aan de woning blijven ‘plakken’. Het plan is echter te ingewikkeld en te duur, concludeert de minister nu.

Gebouwgebonden financiering botst met Europese en nationale wet- en regelgeving. Ook ziet het ernaar uit dat commerciële kredietverstrekkers er geen financieel aantrekkelijk product van kunnen maken. De minister vindt dat verdere ontwikkeling van deze financieringsvorm vooralsnog in het publieke domein moet plaatsvinden. Het Nationaal Warmtefonds, opgericht in februari en aanbieder van de energiebespaarhypotheek, is gevraagd of het een alternatief kan bieden.

GEEN REACTIES