Ook Adfiz keurt plannen ministerie BiZa af

Adfiz gooit het roer om met Prestatie Onderzoek

Net als de Organisatie van Financiële Dienstverleners bekritiseert Adfiz de plannen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de kennis- en ervaringstoets af te schaffen bij verhogingen van een bestaande hypotheek t.b.v. verduurzaming. Adfiz vindt dat consumenten hierdoor te weinig bescherming krijgen tegen overkreditering.

Vorige week publiceerde Minister Knops van Binnenlandse Zaken een Kamerbrief met o.a. voornemens om woningeigenaren te ontzorgen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Een van de voornemens is om de verplichte kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van een hypotheek via ‘execution only’ te schrappen. De OvFD ageerde al fel tegen deze plannen.

Adfiz meldt op de eigen site: “Zowel vanuit de markt, overheid en toezichthouder is er steeds meer aandacht voor beheer en nazorg. Wat Adfiz betreft geeft de minister op deze manier een verkeerd signaal. Het is niet uit te leggen dat consumentenbescherming ineens van ondergeschikt belang is aan de wens tot verduurzaming. Ook bij verduurzaming gaat het om situaties waarbij de consument een langjarige verplichting aangaat met een evengoed lange terugverdientijd. In de praktijk kijkt een adviseur naar de wensen en behoeften van de klant en wordt daar de wijze van advies op afgestemd. Bij een kleine verhoging volstaan een verkort adviestraject en bijbehorende lagere kosten.”

In de Kamerbrief benoemt de minister de belangrijke rol die voor adviseurs is weggelegd om consumenten te stimuleren hun woning te verduurzamen. Adfiz is dan ook verbaasd “dat tegelijkertijd de suggestie wordt gewekt dat financieel advies niet nodig is bij verduurzaming. Hiermee wordt de rol van financieel adviseurs als aanjager van verduurzaming zeker niet verstevigd.”

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES