Kansen starters op de woningmarkt op dieptepunt

Prijsstijging koopwoningen vlakt af
© Arek Socha, Pixabay

Het aantal koopstarters dat niet slaagt op de woningmarkt is historisch hoog. De situatie op de woningmarkt is voor hen zelfs in veertig jaar nog nooit zo slecht geweest. Daar staat tegenover dat de positie van doorstromers juist gunstiger is geworden. Dit blijkt uit dataonderzoek van BLG Wonen.

Aanleiding voor het grootschalige dataonderzoek van de hypotheekadviesketen is de veelgehoorde kreet ‘dat het altijd al moeilijk is geweest om een eerste woning te kopen’. Die mythe is nu doorgeprikt, volgens de onderzoekers.

Historisch gezien klopte de mythe overigens wel, aldus de onderzoekers. Lange tijd had de doorstromer maar een beperkte voorsprong op de koopstarter.

Onderzocht is namelijk wat beide groepen – starters en doorstromers – bereid zijn te betalen voor een koopwoning. In 1981 was dat verschil € 20.000, maar vier decennia later (2021) heeft een woningbezitter € 120.000 meer over voor een volgende woning dan de koopstarter. En wat de doorstromer bereid is te betalen voor een koopwoning is in 2021 vrijwel gelijk aan de gerealiseerde prijs. De koopstarters staan op de woningmarkt dus tien nul achter, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek maakt tevens duidelijk dat de kleine groep koopstarters die wél slaagt op de woningmarkt, niet een veel groter deel van hun inkomen kwijt is aan woonlasten. Dat percentage schommelt rond de 30 procent. Huurders in de private sector zijn in 2021 vrijwel een even hoog percentage kwijt. Alleen wie bij een woningcorporatie huurt, had een aanzienlijk lagere woonquote (23 procent).

Wat het onderzoek ten slotte aantoont is dat in 1981 nog bijna zeven op de tien mensen die een woning kocht een koopstarter was. Veertig jaar later (2021) was dat iets minder dan de helft. De onderzoekers trekken daarom de conclusie dat de kloof tussen wat een starter wil én kan betalen voor een woning en de werkelijke woningprijzen dusdanig is toegenomen dat het steeds moeilijker is een eerste woning te kopen.

Bron: BLG Wonen

GEEN REACTIES