Het verschil tussen een garantie en een verzekering

Findinet publiceerde er al over : DNB & de Bovag garantie

En vervolgens heeft Auje de Vries kamervragen gesteld over het besluit van DNB. Zoals :
Wat is het verschil tussen een garantie en een verzekering?” 
“Wat is een bovenwettelijke garantie?” 
“Wanneer is sprake van een bovenwettelijke garantie?” 
“Wat is het verschil tussen een «gewone» garantie op een product en «bovenwettelijke» garantie?” 
“In hoeverre is er een verschil als het gaat om de premie, want ook de kosten van een gewone garantie of fabrieksgarantie zijn natuurlijk verwerkt in de prijs?

Het zal u bekend zijn dat ik niet alleen lid ben van de redactie van Findinet, maar ook mijn sporen verdiende in dienst van
de verzekeringsbedrijfstak. Tevens zeer betrokken lid van de VVD.

Zie b.v. mijn publicaties over de verzekering tegen schade bij calamiteiten:
– https://www.findinet.nl/persbericht/open-brief-aan-wrr/
– https://www.findinet.nl/artikel/de-plannen-van-het-verbond-herhaling-van-zetten-uit-1994/

Mijn klaagzangen over incapabele toezichthouders :
– https://www.findinet.nl/artikel/scheringa-ondanks-alles-nog-steeds-op-vrije-voeten/

Of mijn open brief aan de informateurs :
https://www.findinet.nl/artikel/oproep-aan-kabinet-en-verzekeraars/

Vanzelfsprekend ben ik benieuwd wat de Minister gaat antwoorden.
Schot voor de boeg
Het is altijd vrij makkelijk om achteraf commentaar te leveren.
Daarom ik vind het toch wel nuttig om voorafgaande aan de beantwoording te melden dat een garantie toch echt wat anders is dan een verzekering.
Wettelijke aansprakelijkheid
Fabrikanten van producten zijn overigens wettelijk verplicht om degelijke garanties te bieden op hun producten.
Bij een garantie als die van de Bovag is er sprake van een contractuele aansprakelijkheid, welke voortvloeit uit de levering van een apparaat door de producent daarvan.
Contractuele aansprakelijkheid
De autohandelaar levert dus niet de garantie op de auto want er is geen sprake van een levering vanuit de fabriek. Hier is sprake van een overeenkomst tussen koper en handelaar : contractuele aansprakelijkheid.
Garantie op gefabriceerde goederen
Als gevolg van volledig geautomatiseerde robotisering bij de autofabricage, is de kans op fouten tijdens de bouw tot nihil teruggebracht.
Ook kan er bij fabrieksgarantie sprake zijn van het vervangen van een onderdeel dat niet deugdelijk is ontworpen.
Dan heeft er dus nog geen schade plaatsgevonden : het onderdeel wordt uit voorzorg vervangen.
Recall
Soms is vervanging noodzakelijk bij tienduizenden auto’s gelijktijdig : een Recall.
Bovenwettelijke garantie
Verkopers van 2e-hands auto’s zijn geen fabrikanten. Daarom is er sprake van bovenwettelijke garanties als het gaat om de garanties die Bovag biedt.
Waar het gaat om de aankoop van een 2e-hands auto, gaat het om een geheel andere vorm van garantie : de verkopende partij heeft part nog deel aan de fabricage. Hij is veelal niet eens een officiële merkdealer.
De garantie heeft dan ook geen enkele betrekking op de samenstelling of het ontwerp van het geleverde product.
Wat hij via de Bovag garantie verkoopt, dat is een vorm van zekerheid dat hij zich heeft verdiept in de resterende kwaliteiten van dat product nadat dit door anderen is gebruikt of misbruikt.
VARA KASSA
Het VARA consumentenprogramma Kassa heeft onderzoek gedaan naar deze gang van zaken. Vijf garagebedrijven die zijn aangesloten bij de Bovag werden met een verborgen camera bezocht. Daaruit is gebleken dat auto’s tot wel € 2.000 goedkoper werden aangeboden als de koper afziet van elke vorm van garantie. De auto wordt dan ook zonder onderhoudsbeurt afgeleverd.
Bron : website
Verdienmodel
Het gaat bij de Bovag garantie dus om een verdienmodel waarbij de vermeende zekerheden als aanvullende dienst worden verkocht aan de consument. Dat deze zekerheden in de praktijk ook worden geleverd, vloeit voort uit de overeenkomst. Niet vanuit de wet.

Als er geen sprake is van een wettelijke grond voor het leveren van garanties, dan moet er wel sprake zijn van een verzekeringsvorm. En over de premie die voor deze verzekeringsvorm berekend wordt, is vervolgens ook assurantiebelasting verschuldigd.

Makelaarsgarantie op verzekeringsdekking
Toen ik met Eurolloyd nog actief was als aanbieder van verzekeringsproducten, heb ik voor mijn zakelijke cliënten
een garantieregeling ingesteld. Op grond van die garantieregeling garandeerde mijn bedrijf dat de verzekering was ondergebracht bij erkende en solvabele verzekeraars.

Zou later blijken dat een verzekeraar zijn verplichtingen vermoedelijk niet zou kunnen nakomen, dan was Eurolloyd gemachtigd per direct elders vervangende dekking in te kopen als haar zou blijken dat een verzekeraars de toets der kritiek niet meer kon doorstaan.
Doorgaans is het goedkoper om een portefeuille meteen elders te dekken, dan af te wachten tot het schip strandt.
In de loop der tijd zijn diverse verzekeraars / assuradeuren ter ziele gegaan.
Denk hierbij aan Bosch & Looman, Stichtse Glas, Ardenia, Reliance e.a.
Van de makelaarsgarantie is door Eurolloyd nooit gebruik gemaakt, want zij had geen relatie met deze verzekeraars.
Vanzelfsprekend heeft een dergelijke garantiedekking uitsluitend zin, indien de desbetreffende makelaar beschikt over een eigen vermogen dat een stootje kan hebben.
Zou de makelaar daarvoor elders rugdekking zoeken, dan is er sprake van een solvabiliteitsverzekering. Net als bij de Bovag.

GEEN REACTIES