De plannen van Het Verbond : Herhaling van zetten uit 1994.

BLOG : VERBOND PLEIT VOOR VERPLICHTE VERZEKERING
Op 22 september presenteerde Het Verbond van Verzekeraars het idee om een verplichte verzekering in het leven te roepen voor het verzekeren van schade als gevolg van overstromingen.
Als gevolg van de verandering van het klimaat is de kans op schade door overstromingen nu groter!
HOOGST MERKWAARDIG
Dat is op zijn minst gezegd een merkwaardig initiatief en niet te rijmen met eerdere uitlatingen door Het Verbond van Verzekeraars die juist duidden op onverzekerbaarheid.
KANS OP SCHADE TE GROOT
In 1994 beweerde Het Verbond namelijk dat het risico van overstromingen in Nederland te groot was en dus onverzekerbaar.
Op dat moment was ondergetekende al 8 JAREN druk in de weer om dat risico toch verzekerbaar te maken.
Aantrekkelijk voor iedereen
De te ontwikkelen polis moest niet alleen aantrekkelijk zijn voor de particuliere consumenten in gebieden waar het overstromingsrisico groot is, zoals :
– langs de vallei waar de Maas loopt of
– achter de dijken van De Rijn/Waal, De IJssel en de Noordzee.
Maar aantrekkelijk voor alle zakelijke en particuliere verzekerden.
Oplossing kwam via DE BOM

Vliegtuigbom onder de brug

Foto : Paul Ridderhof
In mei 1984 trad een nieuwe (blinde) burgemeester aan in mijn woonplaats Abcoude.
Ad Bestman was zijn naam. Hij hield wel van een biertje en tijdens een cafébezoek vernam
hij over de kans dat er een vliegtuigbom lag onder de ophaalbrug van Abcoude.
De brug was beslist aan vervanging toe en dus organiseerde Bestman een zoektocht naar
getuigen die er meer over konden vertellen. En ja hoor : er moest beslist nog een vliegtuigbom onder de brug liggen!
Dus contact opgenomen met Defensie: die kon de bom uitsluitend ruimen, mits de brug werd gesloopt. Dat vond Bestman prima, als defensie ook bereid was een nieuwe brug terug te plaatsen. Dat bleek geen probleem.
En zo is Abcoude aan haar nieuwe brug gekomen. Wie het nog eens wil nalezen via een andere beleving, die moet maar eens kijken op deze pagina:
Vliegtuigbom Abcoude

De oplossing in het vizier
Omdat iedereen in Abcoude schade zou kunnen lijden als het ding voortijdig zou exploderen, werd natuurlijk meteen geroepen dat er een verzekering zou moeten worden afgesloten voor het geval dat….
De toenmalige beursmakelaar Mees & Zoonen kreeg de opdracht om een offerte te maken. Omdat mijn bedrijf een volmacht had van Lloyd’s, werd ook ons verzocht om te participeren in de dekking bij eventuele schade.
Dat bracht mij wel op het idee dat er meer zaken zijn dan alleen het risico van overstroming, waarvoor mensen interesse kunnen hebben.
Ik begon een lijstje te maken van gevaren die met name ook in andere gebieden interessant zijn om op collectieve basis te verzekeren.
Dit is het lijstje:
* Stormschade
* Schade door zware hagel
* Schade door wateroverlast na een plaatselijke wolkbreuk
* Schade door aardbevingen
* Schade door instorten van zoutkoepels of kolenmijnen
* Schade door aardgasbevingen
* Schade als een meteoriet een dorp of stadsdeel zou treffen
* Schade  door terrorisme
* Schade door kruiend ijs
* Schade als gevolg van overstroming na breuk van waterkeringen zoals
langs de Noordzeekust, de grote rivieren of de kust van Zeeland
* Schade als gevolg van breuk van dijken van kanalen (Wilnis, Landsmeer)
* Schade door inductie
* Letselschade als gevolg van schietpartijen, zoals in Alphen aan de Rijn
* Letselschade als gevolg van roofovervallen (nauwelijks te onderscheiden van terrorisme)
* Ontploffing van explosieven, die zijn achtergelaten door militairen in WO 2
* Ontploffing van vliegtuigbommen die niet tot ontploffing kwamen vanwege de
drassige grondsoorten die wij in grote delen van Nederland hebben, etc.

Het samenstellen van polisvoorwaarden was natuurlijk een eerste vereiste. Hoe anders zou je verzekeraars kunnen interesseren voor het verzekeren van dergelijke risico’s, die immers in alle polissen van alle verzekeraars in Nederland te vinden zijn in het lijstje van niet gedekte risico’s.
Maar nadat die klus was geklaard, moest er natuurlijk wel een manier gevonden worden om de premie te bepalen: tarieven.

Statistieken
Omdat er geen verzekeringstechnische statistieken bestonden voor dergelijke risico’s, heb ik mijn voltallige personeel lange tijd aan de slag gezet om vanaf 9 uur ‘s-morgens tot de lunch iedere dag gegevens te verzamelen op basis van postcode.
De wateren
De grondsoorten
De hoogte t.o.v. Nieuw Amsterdams Peil
De geschiedenis rond aardbevingen
Historische gegevens m.b.t. het gevaar van dijkbreuken
Stafkaarten met informatie over mogelijke locaties van bombardementen
Boekwerken van Rijkswaterstaat, waarin dag voor dag het stijgen van het water
van Maas, Rijn of IJssel waren bijgehouden.
Boekwerken van het KNMI, waarin informatie werd verstrekt over aardbevingen
die in het verleden hadden plaatsgevonden.
Informatie over de aardgasbel van Slochteren.
  Wist u dat een oude vertelling verhaalt over een GROTE VLAM die lange tijd achtereen
  heeft gebrand in de Zuiderzee (het IJsselmeer) ?
Dat moet een spontane ontbranding zijn geweest van een ander – veel groter
gasveld – dat toen is leeggebrand.
boeken over de Vulkanische geschiedenis van Nederland.
  Wist u dat zich onder het zand van de Waddenzee maar liefst twee niet actieve
  vulkanen bevinden ?

TARIEVEN
Nadat al deze gegevens waren verzameld, werden deze ingevoerd in de door mij zelf
geschreven software, zodat wij in staat waren om op basis van iedere locatie een
zinnige premie te berekenen. Of die premie ook adequaat zou zijn, dat was een kwestie van afwachten, maar in ieder geval was er een basis voor het berekenen daarvan.
En een basis kan je later altijd weer verbeteren/verlagen, als daarvoor goede redenen zijn.

Collectieve Schadeoorzaken
Omdat de verzekering niet alleen het risico van overstroming zou dekken, maar ook alle andere denkbare collectieve catastrofes, kreeg het product de naam:
Catastrofe Risico Polis.

STORMRISICO: de sleutel tot collectieve interesse
Omdat iedereen natuurlijk een verzekering wenst voor het verzekeren van het stormrisico, heb ik contact gezocht met Het Verbond van Verzekeraars. Mijn verzoek was tweeledig:
1) of Het Verbond haar leden zou willen enthousiasmeren om te participeren in de dekking
2) of Het Verbond haar leden zou willen enthousiasmeren om het stormrisico uitsluitend
nog aan te bieden via de Catastrofe Risico Polis, waarin zij zelf dus konden participeren.

Eerste reactie van Het Verbond was Positief
Toenmalig directeur van Het Verbond, Mr. Fischer was enthousiast en heeft dat ook niet onder stoelen of banken gestoken tijdens een uitzending van NOVA.
Maar de leden van het Verbond hebben er nooit iets van begrepen, dus deden zij niet mee.
Al met al ziet het er naar uit dat Het Verbond nog steeds niet verder komt dan Minister Zalm in die tijd: Zie video

Brief aan Ministers Kamp en Schultz / Fractievoorzitter Halbe Zijlstra VVD
Brief over Overstroming

 

GEEN REACTIES