Oproep aan Kabinet en verzekeraars

bericht voor Zorgverzekeraars en de informateurs :


Beste Verzekeraars, (zoiets als Lieve Reizigers, – bij de NS)

Aanleiding voor dit bericht is het voorstel om het eigen risico
voor ziektekostenverzekeringen te verhogen met 15 Euro.

Wij van de redactie van Findinet vragen ons af of dat echt nodig is.

Uit eigen ervaring weten wij dat wij jaarlijks vele brieven van onze ziektekostenverzekeraar ontvangen waarin zij uitleggen welke eigen bijdrage wij moeten betalen t.z.v. verkregen medische zorg.
Soms gaat het om een paar Euro. Soms om een paar tientjes.
In een enkel geval om meer dan € 200,=.

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat onze ziektekostenverzekeraar zich veel geld kan besparen, indien de meeste consumenten het hele bedrag van het Eigen Risico vooraf zouden voldoen.
Mensen die aantoonbaar in de bijstand zitten, zouden gevrijwaard kunnen worden, of wellicht is automatische incasso van het eigen risico toch gelijkmatiger dan maandelijks wisselende bijdragen.

Niet alleen bespaart de verzekeraar dan geld op :
1)    het inkopen van al dat drukwerk en enveloppen
2)    het berekenen en registreren van al die centjes
3)    het afdrukken van al die brieven en vullen van de enveloppen,
4)    de verwerking van de betalingen,
5)    het zenden van herinneringen

Dat kan allemaal niet zonder dat daarvoor aanzienlijke kosten worden gemaakt.
Met andere woorden : als de verzekerden nu eens 1 x per jaar een overzicht zouden ontvangen waaruit blijkt welke kosten er zijn gemaakt en welk deel daarvan via het eigen risico is bijgedragen, dan kunnen verzekeraars zich veel, heel veel geld besparen.
En na afloop van het jaar krijg je het overschot terug, met een rente gelijk aan Libor plus 2 %.

Transparantieop jaarbasis
Voor de klanten ook veel overzichtelijker om in één klap te zien wat zij de gemeenschap hebben gekost.
Dat levert natuurlijk ook financieel een aanzienlijke ruimte op omdat de verzekerden in feite een aanzienlijke voorfinanciering doen.

Wij van Findinet zouden graag spoedig van ZN willen vernemen of dit idee kan bijdragen om een besparing van minimaal € 15,- per polis te genereren.

Met vriendelijke groet,

Redactie Findinet
Lieuwe Koopmans
Linda Welther
Hans van Ommen

GEEN REACTIES