Blog : verzekering of verdienmodel ?

Verstand van zaken zeer wenselijk voor je een koe gaat melken !

Zie ook : Het verschil tussen een garantie en een verzekering
v
erzekeraar
Het was in 1997 dat een Engels telecom bedrijf een Nederlandse makelaar zocht voor het leveren van een garantieverzekering t.b.v. haar Nederlandse abonnees. De abonnees konden kiezen uit drie verschillende pakketten. Het goedkoopste pakket dekte alleen schade aan het toestel. Het duurste pakket dekte ook vermissing, te water geraken e.d.

Engelse verzekeraars boden deze verzekeringsvorm reeds aan voor de Engelse abonnees van het bedrijf. De tarieven werden ons door die verzekeraars aangeleverd. Minder dan een pond per jaar voor de duurste polis.
Bagger
De kwaliteit van de verzekeringsvoorwaarden  zou ik willen omschrijven als bagger.
Dus hebben wij nieuwe voorwaarden geschreven die de toets der kritiek wel konden doorstaan. De nieuwe voorwaarden werden door verzekeraars goedgekeurd en de deal was rond. Polisafgifte zou volledig geautomatiseerd gaan plaatsvinden door Lugt Sobbe. Dus inclusief vermelding van de verschuldigde premies en de assurantiebelasting.
Grootse campagne
De garantieverzekering werd vervolgens via de dagbladen aangeboden d.m.v. een grootse advertentiecampagne. Tot onze grote verbazing bleken de getoonde kosten vele keren hoger te zijn dan de bruto premie die wij op de polissen zouden vermelden.
De consument als melkkoe
De door ons in rekening gebrachte premie en assurantiebelasting, stond in geen enkele relatie tot het bedrag dat aan consumenten werd doorberekend.
Ook bleek ons dat het telecom-bedrijf niet van plan was de afgesloten polissen ter hand te stellen aan de desbetreffende consumenten.
Met dank aan de heren marketeers!
Criminele organisatie ?
In praktische zin bleek Lugt Sobbe zonder dat te weten deel uit te maken van een soort criminele organisatie.
Wij (Lugt Sobbe) vonden dat de constructie ontoelaatbaar was en gaven de opdracht resoluut terug.
DOM ? DOM ?     JA DOM !
Vervolgens heeft een andere intermediair de zaak alsnog beklonken.
Het telecombedrijf is twee jaren later voor 51 miljoen Pond overgenomen door Vodaphone.
Verstandig signaal
Het signaal dat DNB heeft afgegeven in de zaak rond de Bovag maakt duidelijk dat de autoriteiten zich thans ook zorgen maken over het ongebreidelde misbruik van verzekeringsconstructies, teneinde een verdienmodel te camoufleren.
Toch complimenten aan DNB
Ambtelijke molens malen wel door, maar wel heel erg traag.

 

GEEN REACTIES