FtM: ‘Banken voeren onwettige renteopslagen door bij bedrijfskredieten’

FtM: 'Banken voeren onwettige renteopslagen door bij bedrijfskredieten'
© Pixabay

Het midden- en kleinbedrijf betaalde de afgelopen tien jaar stapsgewijs steeds meer rente voor zakelijke financiering. Op deze manier berekenen banken hun hogere kosten door, aldus Follow the Money. De schade zou voor het mkb zou in de miljarden lopen.

Banken voeren sinds de crisis stelselmatig opslagverhogingen door bij hun mkb-klanten. Daardoor gingen ondernemers onverwacht veel meer betalen voor hun financiering. Dat doen de banken via nieuwe bankregels, ontdekten de onderzoeksjournalisten van Follow the Money. “Banken baseerden zich daarbij meestal op één zinnetje uit de standaardcontracten die bij het afsluiten van een lening werden opgesteld. Daarin stond dat de banken tussentijds rentetarieven en risico-opslagen van leningen mogen herzien. In de algemene bankvoorwaarden werd vervolgens uitgelegd onder welke ‘bijzondere omstandigheden’ dat zou gebeuren, maar ook daarin werd niet exact gespecificeerd op welke gronden dat wel of niet mocht. Midden in de crisis gingen banken die vaagheid ineens gebruiken als vrijbrief om de opslagen van kredietnemers jaarlijks te verhogen. Terwijl de variabele marktrente daalde, zagen de kredietnemers dat dus niet of nauwelijks terug in hun financieringskosten. Sterker nog: ze gingen vaak meer betalen dan voorheen.”

Volgens experts mag dat niet. In 2015 werden hierover al Kamervragen gesteld. De minister van Financiën antwoordde dat banken de verhogingen beter moesten onderbouwen maar zette verder in op ‘zelfregulering’. Vijf jaar later is er weinig veranderd aan deze praktijken. FtM voert enkele bedrijven op die een gang naar de rechter als enige oplossing zien.

Heel grote bedrijven hebben geen last van deze rente-opslagen, omdat die vanwege hun omvang individuele afspraken kunnen maken met hun bank. Ook bankklanten die naast hun lening een rentederivaat hadden gekocht en onder het Uniform Herstelkader (UHK) vallen, ontspringen de dans. Voor hen werd het terugdraaien van de ‘onverantwoorde renteopslagen’ onderdeel van de compensatieregeling.

Bron: Follow the Money

GEEN REACTIES