Flinke toename geschillen over bouwzaken en zonnepanelen

Haperend stroomnet: huiseigenaar met zonnepanelen loopt opbrengsten mis
© Photo Mix, Pixabay

De hoeveelheid juridische geschillen over bouwzaken en zonnepanelen heeft in 2023 een nieuw record bereikt. Zo steeg vorig jaar het aantal bouwzaken met maar liefst 36 procent tot 11.100 meldingen, terwijl het aantal juridische hulpvragen over zonnepanelen met 28 procent toenam ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van rechtshulpverlener Stichting Achmea Rechtsbijstand.

De onderzoekers verklaren de stijging van het aantal juridische geschillen over bouwzaken aan de stijgende prijzen en toegenomen leveringsproblemen in de bouw als gevolg van een tekort aan materialen en personeelstekorten. Voorts maken steeds meer huiseigenaren werk van het verduurzamen van hun woning. De juridische geschillen hebben dan ook als oorzaak dat veel verbouwingen niet voldoen aan de verwachtingen, te lang duren of dat materialen te laat of helemaal niet worden geleverd. Verder ontstaat vaak onenigheid over de prijzen, omdat aannemers de hogere inkoop- en loonkosten doorberekenen aan klanten. Tegelijkertijd constateren de onderzoekers een stijging van 15 procent van het aantal vragen over verborgen gebreken in de woning die bijvoorbeeld zijn ontstaan door klimaatverandering en overmatige regenval, met paalrot of funderingsproblemen tot gevolg.

Kleiner leed bespeuren de onderzoekers bij reeds afgeronde verduurzamingsprojecten. Zo leidt de schittering van zonnepanelen of de geluidsoverlast van warmtepompen in toenemende mate tot conflicten met buren. Verder is er regelmatig onenigheid over waterschades die zijn veroorzaakt doordat de aannemer van de buren ondermaats zijn werk heeft uitgevoerd.

Het chagrijn blijft overigens niet beperkt tot burengerucht; ook veel afnemers van zonnepanelen roeren mee in de dampende pot vol kommer en kwel. Zo maken zij op hun beurt geregeld stampei over de kwaliteit van zonnepanelen wat afgelopen jaar leidde tot een forse toename (+28 procent) van het aantal geschillen met leveranciers van zonnepanelen.

Net als bij geschillen over bouwzaken worden in deze zaken overeenkomsten vaak niet goed nagekomen, is er een gebrek aan gekwalificeerde monteurs en turen mensen vaker dan hen lief is hoopvol naar buiten in afwachting van de leverancier van zonnepanelen die maar niet om de hoek verschijnt. Door deze optelsom van factoren zijn zonnepanelen vaak niet deskundig geïnstalleerd en voldoen ze niet altijd aan de kwaliteitseisen. Mocht een van deze nalatigheden zich voordoen, dan werpt dit een schaduw op het verwachtingspatroon van degene die graag zonnepanelen op zijn dak wil en is een nieuw geschil snel geboren.

Het onderzoek toont tevens aan dat ondanks dalingen in eerdere jaren het aantal werkgerelateerde geschillen sinds vorig jaar weer in de lift is (+ 6 procent). In dit segment gaat het dan vooral om juridische conflicten over ziekte en re-integratie (+15 procent). Volgens de onderzoekers is deze stijging onder meer het gevolg van de krappe arbeidsmarkt en de hoge werkdruk die dit medewerkers oplevert. Als dan onverhoopt een medewerker zich ziek meldt, komt er nog meer druk op de collega’s te liggen, met het risico op extra uitval en geschillen daarover tot gevolg.

Uit het onderzoek blijkt tot slot dat steeds meer Nederlanders zijn getroffen door online fraude. Het aantal juridische hulpvragen over deze vorm van oplichting nam in 2023 toe met 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. Veel gehanteerde bedrogtechnieken zijn volgens de onderzoekers phishing, fraude via Whatsapp of nep-websites ‘die niet van echt te onderscheiden zijn’. Ogenschijnlijk stemt het hoopvol dat het totale aantal meldingen (515) beperkt blijft, ware het niet dat de onderzoekers vermoeden dat veel mensen die te maken hebben gehad met flessentrekkerij de weg naar een juridische oplossing niet altijd weten te vinden, dan wel zich afvragen waar te beginnen. Om dit soort bedrieglijkheden in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen, wil de rechtshulpverlener meer aandacht geven aan preventie door mensen praktische tips te geven over hoe ze problemen voorkomen. Mocht dit desondanks geen soelaas bieden, dan wil de rechtshulpverlener slachtoffers van zwendelarijen beter voorlichten over welke stappen zij kunnen ondernemen wanneer een probleem zich voordoet.

Bron: Stichting Achmea Rechtsbijstand

GEEN REACTIES