Zorgverzekeraars willen meer eerstelijnszorg

© Pixabay

Om de stijging van de zorgkosten te beteugelen moet er meer zorg worden verleend ‘dichtbij huis’ en minder in het relatief dure ziekenhuis.

Dat stelt André Rouvoet, de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, in een reactie op de nieuwe begroting van de regering. Volgens Rouvoet stijgen de zorgkosten nog altijd te hard: ‘De hoofdlijnenakkoorden zetten weliswaar een rem op de groei van de kosten, maar vormen zeker nog geen trendbreuk. Het is op termijn onhoudbaar als de kostenstijging in de zorg niet in de pas loopt met de economische groei.’

Om zorgkosten te beperken willen de zorgverzekeraars samen met patiëntenorganisaties en zorgverleners afspraken maken over het anders inrichten van de zorg. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van e-health toepassingen, waarbij onder meer patiënten zelf thuis metingen doen van zaken als hun bloeddruk, urine of ontlasting. Daarnaast wil Rouvoet dat er meer zorg wordt verplaatst naar de eerste lijn, ten koste van de tweede lijn. Om de omslag goed te kunnen maken willen de zorgverzekeraars dat de regering randvoorwaarden schept op het vlak van risicoverevening en het stimuleren van gecontracteerde zorg. Bij laatstgenoemde punt lopen er op dit moment experimenten voor meerjarige contracten met zorgverleners.

Uit de begroting voor VWS blijkt dat de regering verwacht dat de zorgpremie in 2019 met ongeveer €124 euro (een tientje per maand) gaat stijgen. Het eigen risico blijft gelijk op €385, en de eigen bijdrage voor medicijnen wordt gemaximeerd op €250. Voor de basis verzekering zijn er slechts enkele wijzigingen. Zware paracetamol en voedingssupplementen worden niet meer vergoed, oefentherapie voor COPD-patiënten en een leefstijlinterventie voor zware obesitas-patiënten komen wel in het pakket.

GEEN REACTIES