Zorgverzekeraars lanceren dialoogplatform

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) lanceert samen met ASR, CZ, Eno, De Friesland, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid een dialoogplatform

: Zorgdialoog.nu

Op Zorgdialioog.nu kunnen verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar in gesprek gaan over ieders rol in het zorgstelsel en over de dilemma’s die ze daarbij tegenkomen. In advertenties in dagbladen en (vak)tijdschriften worden die dilemma’s gepresenteerd en worden mensen uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog. Centraal thema is: Zorg gaat (helaas) ook over geld.

Verbeteringen

De dialoog is wat betreft de zorgverzekeraars niet vrijblijvend. Die is niet alleen gericht op het vergroten van het wederzijds begrip: zorgverzekeraars staan ook open voor suggesties voor concrete verbeteringen in de manier waarop zij zelf hun rol vervullen.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

GEEN REACTIES