Monuta.nl beste site onder verzekeraars

Monuta.nl is ook dit jaar de beste website in de verzekeringsbranche. Daarmee wint de uitvaartverzekeraar voor de vierde keer in vijf jaar. De top drie van de verzekeringsbranche wordt verder aangevuld met Dela.nl en anwb.nl.

In de overall top-100 beste websites is bij de eerste tien plekken geen verzekeraar of bank te vinden, maar ze zijn allen wel stijgende in de ranking.

WUA! Laat weten dat alle winnaars en grote stijgers in de WUA! Top 100 Beste Websites 2015 als geheim van hun succes het centraal stellen van de klant noemen.

De WUA! Top 100 Beste Websites 2015 is de zesde editie van de best scorende websites uit de onafhankelijke WUA! Benchmark. In totaal gaven 8.850 respondenten 29.206 websitebeoordelingen over 2971 websites.

Bron: WUA!

http://www.wua.nl/top-100-beste-websites/verzekeringen/

 

GEEN REACTIES