Zorgen NOPD om slagingskans pensioenexamen

De Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe methode van examinering van de wettelijke vakbekwaamheidseisen.

“Ik heb nog niemand ontmoet die is geslaagd”, zegt voorzitter Theo Gommer. “Ik ken wel erkende pensioendeskundigen die niet zijn geslaagd. Dit is niet goed.”

Tot nu toe hebben enkele honderden het nieuwe volledige Wft-examen Pensioen afgelegd. De voortekenen duiden erop dat een overgrote meerderheid is gezakt. De NOPD gaat het probleem bespreken met het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD), die verantwoordelijk is voor de inhoud van de centrale examenbank en de uitvoering van de examens. “Laat voorop staan dat de NOPD meer en strengere eisen aan vakbekwaamheid toejuicht. Daar staan wij nota bene zelf heel nadrukkelijk voor. Dat is alleen maar goed voor de professionalisering van het vak”, stelt Theo Gommer.

Namens de NOPD-leden uit de voorzitter echter grote zorgen bij de wijze van examinering. Gommer: “Wij hebben onze twijfels bij de gemaakte keuze voor digitale examinering. De menselijke factor kun je zo niet toetsen. Maar goed, deze keuze is door de minister nu eenmaal gemaakt. Helaas is de NOPD vervolgens op geen enkele manier betrokken bij het samenstellen van de examens. Dat is spijtig. Want wij zien vragen die zelfs wij niet snappen. Dat kan toch niet? Je kunt veel van ons zeggen, maar deskundig op pensioengebied zijn we.”

PEplus

De NOPD vierde dinsdag haar tienjarig bestaan, onder meer met een middag Pitch & Putt in Maurik. Daaraan ging de algemene ledenvergadering vooraf. Van de kleine vijftig aanwezige leden bleek nog niemand zich aan het PEplus-examen Pensioen te hebben gewaagd. Voorzitter Theo Gommer raadt de leden een gedegen voorbereiding aan, inclusief examentraining. Gommer: “Op zich bijzonder, maar het schijnt nodig te zijn.” De NOPD gaat haar leden na de zomer examentrainingen Wft-PEplus aanbieden.

Regiobijeenkomsten

De NOPD zet komend jaar vooral in op belangenbehartiging, profilering en ledenwerving. Op verzoek van de leden worden de regiobijeenkomsten, een al eerder ingezet initiatief, uitgebreid naar meer regio’s. “Bij die regiobijeenkomsten wordt de theorie van de updatedagen vertaald naar de praktijk”, zegt bestuurslid Marco Alberts. “Leden kunnen onderling met elkaar sparren. Het versterkt hun netwerk en onderlinge verbondenheid.”

GEEN REACTIES