Op nieuwe pensioensite vind je alle wijzigingen zonder te zoeken

In één wetswijziging verschillende onderwerpen; één onderwerp behandeld in diverse wetsvoorstellen? Dat vraagt om een nieuwe manier van rangschikken!

Dat is het uitgangspunt waarmee Findinet de nieuwe website ‘Branche in Beweging – pensioen’ heeft gebouwd.

Er is een opeenstapeling van wetswijzigingen en aangekondigde wetsvoorstellen. Daarbij komt dat de wijzigingen fragmentarisch worden gepresenteerd en lopende de rit worden bijgesteld.

Elke verandering leidt tot nieuw nieuws en ook nieuwe Kamerstukken. Zo wordt het bijzonder moeilijk een bepaald detail te vinden in de documenten (stond dat in de nota van wijziging, de beantwoording van het verslag of van het nader verslag?). En het is de vraag of het op Google gevonden nieuwsartikel werkelijk de huidige stand van zaken weergeeft of al is achterhaald.

Daarom biedt de nieuwe website geen reeks aan elkaar geregen nieuwsartikelen. Wel staan er alle relevante documenten gerangschikt, maar de kracht zit in de onderverdeling naar onderwerp.

Zo’n onderwerp blijft op zijn plaats staan. Verandert de voorgenomen regelgeving, dan wordt dat op die plaats aangegeven. Met een link naar het betreffende document uiteraard, vaak met vermelding met het nummer van de pagina waarop het onderwerp aan de orde komt.

Voorbeeld:

De wetgeving ‘Witteveen 2015’ is vrijwel afgerond. Vrijwel, want het staat nog niet vast welke eisen aan pensioenfondsen gesteld worden om de ‘nettolijfrente’ te kunnen uitvoeren. Daarvoor moet de Verzamelwet pensioenen en een ministerieel besluit uitkomst bieden. Om een totaalbeeld te krijgen van de ontwikkeling rond de nettolijfrente moet gebladerd worden in de Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer, de richtinggevende brief van de staatssecretaris en in de Nota van wijziging en de Nota n.a.v. het nader verslag m.b.t. de Verzamelwet pensioenen 2014. Of… vanaf nu: volstaat het om de pagina ‘Nettolijfrente – uitvoerders’ op te slaan, waar alle informatie is te vinden. Inclusief de aandachtspunten, genoemd in de brief inz. onderbrengen nettolijfrente in de tweede pijler en in de Nota n.a.v. overleg brief inz. onderbrengen nettolijfrente in de tweede pijler. Op die plaats worden alle komende bijgehouden en vermeld. En zo komen nog 16 andere onderwerpen in het kader van Witteveen aan de orde, alsmede alle documenten die met elkaar de wetsgeschiedenis vormen.

Kortom: alle informatie bij elkaar en altijd actueel.

Datzelfde traject wordt toegepast voor de onderhanden regelgeving met betrekking tot AOW, pensioencommunicatie, het binnenkort te verwachten nieuwe FTK, de kabinetsbrieven inzake pensioen in eigen beheer, de discussie rond premieregelingen en het zzp-pensioen, het te verwachten wetsvoorstel waarmee het APF wordt geïntroduceerd en alle andere zaken die het kabinet nog in petto heeft.

Ook maakt de website een begin met het rangschikken van de onderwerpen die ter sprake komen in de nationale pensioendiscussie.

Wel bedrijfsabonnement, geen inlog en geen wachtwoord

Deze aanpak vergt naast techniek ook een intensieve vorm van handwerk. Daarom vraagt de website een financiële bijdrage aan de bezoekers.

 

Het basisabonnement voor een bedrijf of organisatie bedraagt € 95 voor de eerste gebruiker en voor elke volgende gebruiker € 5 per jaar (excl. btw). De organisatie geeft zelf aan hoeveel medewerkers van de site gebruik zullen maken en daarop wordt het te betalen bedrag gebaseerd.

Elk bedrijf krijgt een eigen webadres dat voor de medewerkers vrij toegankelijk is zonder dat inloggegevens nodig zijn. Daar staat de afspraak tegenover dat derden geen gebruik gaan maken van dit webadres. Wij hebben vertrouwen in een dergelijk systeem. Wij schrijven namelijk niet alleen over de integriteit van de bedrijfstak, wij geloven er ook in en handelen daarnaar om het gebruik van de website zo goedkoop en klantvriendelijk mogelijk te houden.

Naast de altijd actuele ‘stand van zaken’ bevat de website een pagina met het op Findinet recent gepubliceerde pensioennieuws, korte berichten in bijpraatbrieven en langere artikelen en interviews in een pdf-magazine met links naar de bronbestanden (zowel tekstlink als qr-code). Op de homepage een trefwoordenlijst en de vermelding welke onderwerppagina’s recent zijn gewijzigd. Die vermelding kunnen de gebruikers ook desgewenst per email ontvangen.

Abonneren kan via dit formulier.

In onderstaande pdf een aantal webpagina’s als voorbeeld.

Voor inlichtingen: mail redactie@brancheinbeweging.nl of bel 0495-586588 of 06-13999461

GEEN REACTIES