Zorgelijke ontwikkelingen rond aanvullende verzekering

Het aantal mensen dat geen aanvullende ziektekostenverzekering sluit is in acht jaar gestegen van 7 naar 15,5% en die trend gaat nog een flink aantal jaren door.

Dat blijkt uit de Zorgthermometer 2014 van Vektis. “Ook in 2014 zet de trend zich voort dat steeds meer verzekerden ervoor kiezen om geen aanvullende verzekering meer af te sluiten”, constateert Vektis. “Weliswaar heeft de overgrote meerderheid van de verzekerden ook in 2014 een aanvullende verzekering. Maar het aandeel van verzekerden zonder aanvullende verzekering loopt in 2014 op naar 15,5%.”

Net als voorgaande jaren valt op dat er een behoorlijk verschil bestaat tussen het aandeel aanvullende verzekeringen naar individueel en collectief verzekerden. Van de collectief verzekerden heeft 88% een aanvullende verzekering tegen 75% van de individueel verzekerden. Als we binnen de aanvullende verzekeringen kijken naar het aandeel van verzekeringen met een vergoeding van tandartskosten, dan zien we dit bij volwassenen licht dalen naar 78%.

Interessant is het interview in de Zorgthermometer met Peter Mulder, directeur Custom Research van GfK. Vektis constateert dat er steeds meer keuzemogelijkheden komen in het aanbod van aanvullende verzekeringen. Hoe komt het dat toch steeds minder daarvoor kiezen?

Mulder: “We zien in onze onderzoeken dat consumenten eigenlijk het principe van verzekeren niet begrijpen als het om aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen gaat. Sterker, zelfs hoog opgeleide consumenten vinden soms dat ze onrecht wordt aangedaan als ze moeten betalen voor een dekking die ze niet gebruiken. Het hele principe van verzekeren begint hier luidkeels te hoesten en te proesten. Bovendien hebben de zorgverzekeraars in hun reclame-uitingen alle moeite gedaan om een verkeerd beeld over deze producten in stand te houden”, hetgeen hij commercieel gezien heel begrijpelijk vindt, waarna hij ironisch opmerkt: “Briljant is natuurlijk de reclame waarin gesuggereerd wordt dat je specifieke dekkingen tijdelijk even aan of uit kunt zetten als je die wel of niet nodig denkt te hebben. Dat is rechtstreeks inspelen op een consumer need.”

Onhoudbaar

Hij vervolgt: “Tot mijn verbazing lijken consumentenorganisaties de klant nog verder ‘op te voeden’ op dat punt. Geen zorgautoriteit, brancheorganisatie of consumentenorganisatie die nu eens opstaat en duidelijk maakt dat dit natuurlijk niet kan. In het huidige systeem is heel bewust gekozen voor een solidariteitsprincipe. Op deze manier worden de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen op de lange termijn onhoudbaar.”

“De media hebben inmiddels hun aandacht vol op de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen gericht en sporen mensen aan om daarmee te stoppen als de rekensom niet goed uitpakt. Onderschat niet wat de invloed daarvan is op consumenten. Die hebben dat signaal opgevangen. Maar consumenten reageren altijd traag. Dus verwacht ik dat deze trend van afbouwen van aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen – met ups en downs – nog een flink aantal jaren doorzet. Gelukkig zien we ook dat verzekeraars met nieuwe producten voor aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen komen, vaak vanuit een integer principe om zorg verzekerbaar te houden. Ik hoop dat de trend daarmee gekeerd kan worden.”

De Zorgthermometer is in te zien op de website van Vektis.

GEEN REACTIES