Sterke toename klachten over zorgverzekering

Door de verhoging eigen risico en de toegenomen naamsbekendheid van SKGZ nam het aantal klachten toe met 19%

Het aantal klachten over de zorgverzekering is in 2013 met 19 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Het aantal geschillen waarin de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een bindend advies uitbracht, is met 5 procent gedaald.

“Er is geen sluitende verklaring te geven voor de forse toename van het aantal klachten waarin de Ombudsman Zorgverzekeringen heeft bemiddeld,” aldus Kees van Kranenburg, directeur SKGZ. “Wij zien wel een stijging van het aantal binnengekomen klachten over het eigen risico.” Het verplicht eigen risico is de laatste jaren aanzienlijk verhoogd: van 220 euro in 2012 naar 350 euro in 2013. “De verhoging van het eigen risico in 2013 en de toenemende naamsbekendheid van de SKGZ verklaart wellicht de stijging.” Alle zorgverzekeraars zijn aangesloten bij de SKGZ en dienen zoals afgesproken informatie beschikbaar te stellen over de mogelijkheden tot het indienen van een klacht of geschil.

Hierdoor weten meer verzekeringsconsumenten bij problemen met de zorgverzekeraar hun weg te vinden naar de SKGZ.

Aantal premiedossiers stijgt met ruim 50%

Opvallend is de sterke stijging van ruim 50 procent van het aantal premiedossiers bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Volgens de directeur van de SKGZ moet de oorzaak gezocht worden in het groeiend aantal wanbetalers met premieschuld. De zorgverzekeraar meldt bij een premieachterstand van zes maanden een verzekeringnemer of een verzekerde aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland, voorheen CVZ (College voor zorgverzekeringen). Meer wanbetalers komen hiertegen in verweer.

Het jaarverslag is in te zien op de website van SKGZ.

GEEN REACTIES