Zogenaamde “collectieve pensioenregeling” voor zzp-ers

Het kabinet kondigt een spaarregeling met fiscale faciliteiten aan als “een pensioenvoorziening voor zelfstandigen”.

De vorm heeft iets weg van een lijfrentespaarrekening die ontdaan is van de scherpste fiscale randen. Met dat verschil dat bestaande marktpartijen deze regeling waarschijnlijk niet kunnen uitvoeren.

Uit het overleg tussen de overheid en de grootste belangenorganisaties van zelfstandigen is de volgende vrijwillige collectieve regeling voortgekomen:

  • Het gaat om een regeling in de derde pijler
  • Deelnemers kunnen vrijwillig in- en uit stappen en bepalen hoeveel ze periodiek inleggen.
  • Het betreft een collectieve regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd.
  • Wat de deelnemers terugkrijgen voor hun inleg, in de vorm van pensioenuitkeringen, is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten.
  • In de uitkeringsfase wordt geen levenlange uitkering verzekerd, maar is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur.
  • De regeling wordt uitgevoerd door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.
  • Zelfstandigen hoeven hun pensioen niet aan te spreken als ze in de bijstand komen. Hier geldt dezelfde regeling als voor iedereen: het totaalbedrag aan pensioenvermogen met een maximum van twee keer de AOW wordt hiervoor niet meegeteld. In de jaren voor de bijstandsaanvraag sprake moet zijn van een gelijkblijvende of dalende inleg.
  • Het gespaarde bedrag kan bij arbeidsongeschiktheid vervroegd worden opgenomen zonder dat revisierente verschuldigd is.

De Staatssecretarissen Klijnsma en Weekers zijn voornemens om dit plan van de zzp-belangenorganisaties in wetgeving te verankeren die per 1 januari 2015 in werking treedt.

GEEN REACTIES