Nieuw rapport vragen en antwoorden lijfrenten

De Belastingdienst heeft een nieuwe set vragen en antwoorden gepubliceerd over lijfrenten.

Dit rapport bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Overbruggingslijfrenten

 • Fiscale behandeling van overbruggingslijfrenten zonder volledige premieaftrek
 • Eerbiedigende werking voor lijfrenten met premieaftrek vóór 2006
 • Geen aanpassing bestaande polissen nodig voor recht op eerbiedigende werking
 • Geen aanpassing nodig van lijfrenten en stamrechten bedongen in de winstsfeer
 • Geen beperking voor rechten met regime Wet IB 1964 tot en met 1991 (pre-brede-herwaardering)
 • Gevolgen voor eerbiedigende werking van premiebetaling na 2005 voor bestaande lijfrente
 • Premievrije lijfrente en premiebetalende lijfrente op één polis
 • Gevolgen van overbruggingslijfrente met hogere waarde dan waarde op 31 december 2005
 • Waarde op 31 december 2005; naar 2005 teruggewentelde premie
 • Gevolgen van daling van de waarde van de lijfrente op 31 december 2005
 • Voor premieaftrek na 2005 geen aanpassing lijfrentepolis nodig als mede een overbruggingslijfrente is verzekerd
 • Omzetting van een lijfrente waarvoor eerbiedigende werking geldt in een LSR
 • Overbruggingslijfrente mag ook eindigen in jaar van AOW-gerechtigdheid
 • Tijdelijke Oudedagslijfrenten

 • Geen eerbiedigende werking voor tijdelijke oudedagslijfrenten die tot stand zijn gekomen vóór 2006
 • Wetswijziging 2014; gevolgen voor opmaak polissen en overeenkomsten
 • Betekenis wettelijke termijn voor het tijdstip van ingaan van de uitkeringen van tijdelijke oudedagslijfrenten
 • Eerbiedigende werking; ook nieuw regime mogelijk

 • Eerbiedigende werking conform systematiek voor overbruggingslijfrenten

Afkoop kleine lijfrenten

 • Tijdstip van vaststellen van de afkoopwaarde
 • Hogere uitkering dan de afkoopwaarde
 • Geen aansprakelijkheid van de verzekeraar bij afkoop kleine lijfrente
 • Kleine afkoop in een later jaar dan het jaar waarin de einddatum van de opbouwfase van de lijfrente ligt
 • Kleine-afkoopregeling geldt niet voor afkoop na overschrijden wettelijke termijn
 • Kleine-afkoopregeling geldt niet voor andere schendingen van voorwaarden
 • Samentellen lijfrenten bij dezelfde verzekeraar of bank
 • Niet samentellen met ingegane lijfrenten
 • Niet samentellen met pré-Brede-Herwaarderinglijfrenten
 • Afkoopwaarde toetsen per nabestaandenlijfrente
 • Afkoopwaarde toetsen inclusief “saldogedeelte”
 • Gedeeltelijk ingaan lijfrente gevolgd door gedeeltelijke afkoop
 • Splitsing en toedeling van de lijfrente in geval van echtscheiding

Lijfrentespaarrekening en lijfrentebeleggingsrecht

 • Eis van geblokkeerde spaarrekening
 • Spaarrekening met gekoppelde beleggingsrekening
 • Omzetting van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule in een LSR
 • Omzetting van een lijfrente (overbruggingslijfrente) waarvoor eerbiedigende werking geldt in een LSR
 • Looptijd tijdelijke oudedagsuitkering van de LSR
 • Ingangsdatum (tijdelijke) oudedagsuitkering
 • Toerekening tegoed van een LSR na overlijden

GEEN REACTIES