Zakenreizen gaan tot top 3 risico’s behoren

Meer dan de helft van de bedrijven denkt de komende vijf jaar te maken krijgen met toenemende risico’s m.b.t. zakenreizen.

De voortschrijdende globalisering van de zakenwereld leidt ertoe dat Europese ondernemingen zich steeds meer zorgen maken over de risico’s van zakenreizen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat door ACE openbaar werd gemaakt.

Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven denkt dat zij de komende vijf jaar te maken krijgt met toenemende risico’s met betrekking tot zakenreizen, terwijl een kwart zelfs denkt dat deze risico’s aanzienlijk zullen stijgen. Hiermee komen zakenreizen in de top drie van snelst groeiende risicofactoren. In totaal werden ruim 600 bedrijven in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje over zes categorieën risico’s ondervraagd. Veel Europese bedrijven maken zich vooral zorgen over de compliance aspecten die internationale zakenreizen met zich meebrengen. In totaal zegt 71% van de middelgrote bedrijven en 65% van de grote bedrijven zich zorgen te maken over regelgeving en fiscale gevolgen, hetgeen in lijn is met de toegenomen proactieve houding van veel nationale toezichthouders en handhavingsinstanties ten aanzien van compliance.

Het onderzoek van ACE laat echter ook zien dat bedrijven in sommige delen van Europa zich mogelijk minder bewust zijn van de compliance-risico’s. Britse bedrijven maken zich hierover de meeste zorgen (85%), op de voet gevolgd door Spanje (82%). Het percentage is lager in de Benelux (67%), Duitsland (64%), Italië (60%) en Frankrijk (50%). Het onderzoek wordt gepubliceerd op een moment dat deskundigen uit de reisbranche verwachten dat de Europese uitgaven voor zakenreizen in 2013 weer zullen aantrekken. Verder wijst het onderzoek uit dat het aantal ‘wereldnomaden’ – werknemers die voor diverse opdrachten van land naar land reizen – eveneens toeneemt.

Het onderzoek onthult verder dat nieuwe ‘schade hotspots’ voor zakenreizen in opkomst zijn nu Europese bedrijven hun inkomsten uit andere werelddelen zien stijgen. Meer dan de helft van de Europese bedrijven wijst uit eigen ervaring ‘Azië en Australazië’ (27%) of ‘Zuid-Amerika’ (27%) aan als regio’s waar het het meest waarschijnlijk is dat verblijf leidt tot een verzekeringsclaim. Ter vergelijking: West-Europa wordt door minder dan 5% van de bedrijven als schade hotspot beschouwd.

Als het aankomt op het indienen van een claim, zegt 67% van de ondervraagde Europese bedrijven op dit moment tevreden te zijn met de manier waarop hun zakenreisclaims door hun verzekeraar worden afgehandeld. De mate van tevredenheid varieert echter sterk per land. In het Verenigd Koninkrijk zegt bijna 90% van de respondenten tevreden te zijn over de claimprocedure, maar dit percentage daalt naar 69,3% in de Benelux en zelfs 58% in Duitsland en 52% in Frankrijk.

Arjen van Dun, A&H Manager Benelux:

"Traditioneel gezien waren bedrijven geneigd een enkele verzekeringspolis af te sluiten voor de dekking van hun wereldwijde zakenreizen. Mogelijkerwijs is dit echter niet altijd de beste, of vanuit compliance oogpunt gezien meest juiste, benadering. Of een claim voor medische kosten kan worden uitbetaald aan een Europese werknemer die ziek wordt in één van de zogenaamde ‘opkomende landen’ waar de verzekeraar geen vergunning heeft, zal bijvoorbeeld afhangen van de lokale wetgeving."

"Ons onderzoek wijst uit dat Azië, Australazië en Zuid-Amerika de ‘zakenreisschade hotspots’ worden voor Europese bedrijven. Vanwege de steeds snellere verschuiving naar opkomende markten verwachten we dat deze trend zich zal voortzetten. Bij ACE zien we al toenemende belangstelling van klanten om te werken met een wereldwijde verzekeraar die uitgebreide multinationale programma’s kan ontwikkelen die zijn afgestemd op hun specifieke risico’s, en de zekerheid bieden dat de polis in orde is wanneer hun werknemers deze het meest nodig hebben."

GEEN REACTIES