Collectieve dekking van overstromingsrisico per 2014

De leden van het Verbond gaan hiervoor het komende jaar de bindende regeling verder uit te werken.

Als het aan verzekeraars ligt, is vanaf uiterlijk 2014 het overstromingsrisico collectief gedekt op de reguliere brandverzekeringen, zoals inboedel-, inventaris- en opstalverzekering.

De bindende regeling zal in de loop van 2013, maar uiterlijk

1 januari 2014 in werking treden, onder voorbehoud van een positieve ‘informele zienswijze’ van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dit besluit hebben verzekeraars genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars willen het overstromingsrisico in Nederland algemeen verzekerbaar maken, zodat burgers en bedrijven duidelijk weten waar ze aan toe zijn in geval van overstromingsschade. Bovendien komt dit soort schade hierdoor niet langer alleen voor rekening van de overheid, die gedupeerden nu tegemoetkomt via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Nederland is een van de weinige Westerse landen dat geen (wettelijke) dekking kent tegen dit soort catastrofes.

GEEN REACTIES