Zakelijke verzekeringspremies stijgen, vooral bij property

copyright Pixabay

Voor het eerst in vier en een half jaar is er weer een stijging van de premies zichtbaar op de globale zakelijke verzekeringsmarkt. De stijging in het vierde kwartaal van 2017 was 0,9%.

Dat blijkt uit de Global Insurance Market Index van verzekeringsmakelaar Marsh. 18 kwartalen op rij vertoonden de zakelijke premies een dalende lijn, vooral door overcapaciteit en hevige concurrentie. In 2015 waren er zelfs premiedalingen van vier tot vijf procent, gemeten naar kwartaal op kwartaal. In de afgelopen twee jaar nam het tempo van de daling, globaal genomen, al af en afgelopen kwartaal was er voor het eerst weer een stijging te zien.

Zaakschade
De regio’s waar deze stijging daadwerkelijk als zodanig naar voren kwam, waren het Verenigd Koninkrijk, Latijns Amerika en Australië. In de Verenigde Staten, continentaal Europa en Azië was er in het vierde kwartaal nog steeds sprake van een daling, hoewel deze daling veel minder sterk was dan eerdere kwartalen. Wordt gekeken naar branche, dan komt de stijging volledig voor rekening van ‘Global Property’ (+3,2%), vooral vanwege de impact van de zware orkanen en aardbevingen in 2017. Dit was vooral te zien in de VS en Latijns Amerika, waar de stijging in deze branche respectievelijk 3,6% en 3,1% bedroeg. In continentaal Europa en het Verenigd Koninkrijk was de stijging bescheidener, maar was het wel de eerste stijging in lange tijd.

Casualty
Het veranderende marktsentiment is nog niet zichtbaar in de verzekeringsmarkt voor ongevallen en arbeidsongeschiktheid (‘global casualty’). Daar daalden de premies in het kwartaal met 1,5%, nauwelijks minder dan in het tweede en derde kwartaal, en zelfs meer dan in het eerste kwartaal van 2017. Vooral de VS en continentaal Europa droegen bij aan de daling; in het VK was daarentegen een kleine stijging te zien. Volgens het Marsh-rapport komt dat onder meer doordat verzekeraars ervaren dat de winstgevendheid afneemt van bijvoorbeeld motorrijtuigenverzekeringen en dan in het bijzonder de aansprakelijkheid voor derden.

Cyber
Interessant is verder een overzicht van premieontwikkeling voor cyberverzekeringen op de Amerikaanse markt. Nadat in 2015 en 2016 af en toe zeer forse premiestijgingen te zien waren, was er in 2017 een omslag. In de eerste drie kwartalen van 2017 daalden de premies met 1 tot 2 procent. In het vierde kwartaal was er weer een kleine toename te noteren van de cyberpremies. Volgens Marsh is de daling in 2017 te verklaren doordat verzekeraars hun tekencapaciteit voor cyberverzekeringen fors hebben uitgebreid, waardoor de concurrentie toenam. Wel is er in sommige sectoren een premiestijgingen te zien, vooral de branches met een grotere gevoeligheid voor cyberincidenten, zoals retail en zorg.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES