Witboek Pensioenen: positionpaper van het Verbond

Solvabiliteitseisen moet aansluiten bij de mate van zekerheid die het pensioen biedt en niet louter gebaseerd zijn op entiteit van de uitvoerder.

Dat stelt het Verbond in haar position paper Witboek Pensioenen van de Europese Commissie. In dit paper geeft het Verbond zijn visie op een aantal thema’s dat wordt behandeld in het Witboek, zoals de toekomst van een Europese pensioenmarkt, het belang van communicatie en transparantie en de wens tot herziening van de richtlijn voor pensioenfondsen; de IORP-richtlijn.

Het Verbond stelt als uitgangspunt dat de lidstaten zélf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de pensioenstelsels. De uitdagingen waar ze voor staan, kunnen wél gecoördineerd worden aangepakt. Het Verbond staat achter een Europese methodiek die tot meer transparantie en vergelijkbaarheid leidt, waarin ruimte is voor verschillen tussen de diverse typen pensioenregelingen en de Europese stelsels.

“Het Verbond verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om bij de herziening van de IORP-richtlijn de samenhang met Solvency II nader te bezien.

Een aantal elementen uit de Solvency II-regelgeving is namelijk geschikt voor de gehele pensioensector. Denk aan het uitgangspunt van risicoafhankelijke kapitaaleisen met marktwaardering van bezittingen en verplichtingen of aan de elementen voor governance en transparantie. Binnen het Europese kader moet er ruimte zijn voor de verschillende pensioenstelsels. Een gezamenlijke basismethodiek kan leiden tot beter inzicht en vergelijkbaarheid, waarbij er voldoende ruimte moet zijn voor de kenmerkende verschillen tussen de diverse typen pensioenregelingen binnen de Europese stelsels.

Het basisbeginsel ‘same risks, same rules, same capital’ vinden wij hiervoor een goed uitgangspunt, zeker omdat het niet hoeft te leiden tot enorme extra pensioenlasten. Het beginsel dwingt tot transparantie en laat ruimte om verschil in risico’s tot uitdrukking te laten komen door bijpassende regels en kapitaaleisen.

Het is in het belang van de deelnemers en begunstigden dat de kapitaalvereisten daadwerkelijk de zekerheden en de risico’s reflecteren en dat hierover transparant wordt gecommuniceerd.

De solvabiliteitseisen moeten niet louter gebaseerd zijn op de juridische entiteit van de pensioenuitvoerder.

Het Verbond staat achter een Europese methodiek die leidt tot meer transparantie en vergelijkbaarheid, waarbij ruimte moet zijn voor verschillen tussen de diverse typen pensioenregelingen en de Europese stelsels.

In de discussie rond de IORP-herziening moet de samenhang met de richtlijn Solvency II voor verzekeraars nader worden bekeken.”

GEEN REACTIES