Wijzigingsvoorstellen Witteveen 2015 op een rij

Het kabinet heeft een integraal overzicht gepubliceerd van de wijzigingen per wetsartikel door het Belastingplan 2014 en de novelle.

Het betreft een integraal overzicht van de wetteksten met daarin per artikel gemarkeerd (t.o.v. de huidige wet) de wijzigingen zoals voorgesteld door het oorspronkelijke wetsvoorstel, de wijzigingen door het Belastingplan 2014, en de in de novelle voorgestelde wijzigingen.

Het overzicht gaat uit van de huidige wetteksten. In rood zijn de wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de voorstellen in het Belastingplan 2014. In blauw is aangegeven welke wijzigingen door de novelle tot stand worden gebracht.

De Eerste Kamer had om dit document gevraagd om zo kunnen voldoen aan het verzoek van het kabinet om de wetsvoorstellen met spoed te behandelen.

GEEN REACTIES