Wie nu een hypotheek wil, moet geduld hebben

Wie nu een hypotheek wil, moet geduld hebben
© Pixabay

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de afhandeling van hypotheekdossiers. Terwijl het aantal aanvragen erg hoog blijft (13.000 aanvragen in de vierde week van de coronamaatregelen), werken veel hypotheekadviseurs vanuit huis en voeren geldverstrekkers stringentere controles uit. Dit levert vertraging op.

Hypotheekshop zet de coronamaatregelen van geldverstrekkers op een rij. Bij inkomensverklaringen voldoet alleen de meest recente loonstrook nog. Bij een afgegeven intentie tot een vast dienstverband wordt de werkgever gebeld. Als de intentie dateert van voor half maart, dan wordt een werkgeversklaring van na die datum opgevraagd. Het digitale alternatief van een werkgeversklaring – het UWV-bericht – wordt niet altijd meer geaccepteerd bij mensen met een tijdelijke overeenkomst. Ook zijn bijna alle geldverstrekkers overgegaan tot de volgende aanvullende vragen aan zelfstandigen, en in toenemende mate ook aan mensen in loondienst: “1. Op welke wijze wordt u of uw bedrijf getroffen door de coronacrisis? 2. Hoe gaat het bedrijf waar u voor werkt/uw bedrijf hiermee om? 3. Hoe zal dat financieel uitpakken voor u? 4. Is er overheidssteun aangevraagd door u of uw werkgever en wat is de inhoud en status hiervan? 5. Heeft u nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?” Hoewel de maatregelen begrijpelijk zijn, ziet Hypotheekshop ook een keerzijde: een meer subjectieve beoordeling van een aanvraag.

Verder kan er vertraging ontstaan als bij de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering wordt aangevraagd waarbij een keuring van een arts nodig is. Zoals bij een medisch verleden of een verzekerd bedrag van meer dan 300.000 euro. Overigens zien verzekeraars de laatste weken een toename van aanvragen voor woonlastenverzekeringen, die uitkeren in geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Mogelijk zijn consumenten door de coronacrisis zich bewuster geworden van bepaalde risico’s.

Echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, kunnen vertraging oplopen. De rechtspraak is momenteel vertraagd, dus kindgesprekken en/of mondelinge zittingen zullen worden uitgesteld. Er zitten voor geldverstrekkers een aantal risico’s aan het accepteren van een hypotheek alleen op basis van het echtscheidingsconvenant, dat nog niet bekrachtigd is door een rechter. De hoogte van de alimentatie kan bijvoorbeeld nog worden aangepast, terwijl een eventuele alimentatieverplichting invloed kan hebben of een hypotheek wel of niet kan worden verstrekt. Daarnaast is een echtscheiding pas definitief als deze is ingeschreven in de openbare registers. Dat laatste is tevens een vereiste voor borgstelling door de NHG. Consumenten in een dergelijke situatie doen er dus goed aan om hier rekening mee te houden

Financieringsvoorbehoud
Door de oplopende verwerkingstermijnen als gevolg van de aanvraagpiek van de laatste weken en de te verwachten vertraging van hypotheekdossiers vanwege aanvullende vragen, adviseert Hypotheekshop een langer financieringsvoorbehoud in de koopakte op te nemen dan tot nog toe gebruikelijk was; bijvoorbeeld acht weken in plaats van de vier tot zes weken die tot nu toe gangbaar zijn. Daarbij wordt het belang van het opnemen van ontbindende voorwaarden benadrukt, zeker in deze onzekere tijden. Tussen het moment van kopen en het akkoord van de geldverstrekker kan immers nog van alles gebeuren.

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES