Wft/Bgfo 2013 niet controversieel

De vaste Kamercommissie Financiiën stelt voor geen enkel wetsvoorstel op haar terrein als controversieel te verklaren.

Dat betekent dat de behandeling van de wijzigingen in de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen gewoon doorgaat. De Tweede Kamer moet hier nog formeel over stemmen, maar naar verwachting zal het standpunt van de vaste commissie worden overgenomen.

Zowel Adfiz als het Verbond van Verzekeraars heeft erop aangedrongen vaart te zetten achter de behandeling.

Adfiz vindt uitvoering van de nieuwe regelgeving per 1-1-2013 ‘uitdrukkelijk gewenst’.

“De sector verkeert al lange tijd in onduidelijkheid hoe de regelgeving er vanaf 2013 exact uit gaat zien. De impact van de aangekondigde regelgeving op het bedrijfsmodel van adviseurs is ongekend groot. Veel adviseurs zijn dan ook al geruime tijd bezig met het implementeren of voorbereiden van nieuwe bedieningsconcepten en directe beloningsvormen in hun onderneming.  Zij worden daarin gehinderd zolang er onduidelijkheden blijven bestaan over de definitieve eisen, en over cruciale onderwerpen als gespreide betaling, fiscaliteit en abonnementen.

De wensen van de politiek zijn klip en klaar en breed gedragen. Veel adviseurs staan in de startblokken. Adfiz heeft er daarom in de consultatie bij het ministerie reeds op aangedrongen nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen over al deze onderwerpen. Uitvoering van de nieuwe regelgeving is dan ook uitdrukkelijk gewenst per 1-1-2013.”

Ook het Verbond van Verzekeraars dringt op spoed aan. De koepel vraagt met name nog voor de zomer duidelijkheid te verschaffen over de open einden.

GEEN REACTIES