WEW: meer NHG-garanties

© pixabay

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) kijkt terug op een jaar waarin de woningmarkt weer in beweging kwam. Het herstel van de economie en de woningmarkt in 2015 is duidelijk terug te zien in het groeiend aantal verstrekte NHG-garanties. In totaal werden 135.370 garanties verstrekt: 17 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Het totale garantievermogen NHG is in 2015 toegenomen naar circa 889 miljoen euro. Meer dan 135.000 gezinnen hebben een veilige en verantwoorde lening afgesloten voor de aankoop of verbetering van hun huis. De stichting heeft bij bijna 3.000 huishoudens de vordering kwijtgescholden.

In situaties waarin verkoop onvermijdelijk lijkt, biedt het waarborgfonds onder meer financiële ondersteuning voor verlaging van de hypotheeksom. In 2015 konden door deze financiële ondersteuning in totaal 179 huishoudens in hun woning blijven wonen.

Arjen Gielen, algemeen directeur WEW, licht toe: “In 2016 richt het WEW zich op het verbeteren en vernieuwen van het product NHG zodat het beter aansluit bij de markt en de consumentenbehoeften. Bijvoorbeeld door zzp’ers toegang te bieden tot verantwoorde financiering, mee te denken over mogelijkheden in krimpgebieden of bij funderingsproblemen. Maar daarmee zijn we er nog niet. De aangescherpte regelgeving van de afgelopen jaren heeft de financiële sector minder kwetsbaar gemaakt. Het is zaak er voor te zorgen dat de unieke kenmerken van de Nederlandse hypotheekmarkt, inclusief de rol van de NHG, tot hun recht komen bij de verdere uitwerking van Europese regels”.

(Bron: WEW)

GEEN REACTIES