Weurding: “Consumenten nadrukkelijker op de rechten wijzen”

Het kan nadrukkelijker onder de aandacht van de consument worden gebracht dat hij een beroep kan doen op contra-expertise.

Zoals wij eerder meldden heeft TROS-Radar aandacht geschonken aan de (on)afhankelijkheid van expertisebureaus. In de uitzending meldde algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars dat “de verzekeraar de wettelijke verantwoordelijkheid heeft, zeker ook in het belang van de consument, dat de schadeafhandeling zorgvuldig getoetst wordt aan de werkelijke omvang en oorzaak. Dit ook ter voorkoming van misbruik.”

Verzekeraars kunnen, in tegenstelling tot de bewering van TROS Radar, zelf onderzoek doen of laten doen door een bureau dat deel uitmaakt van het concern. Een andere mogelijkheid is om dit onderzoek uit te besteden aan een extern bureau.

“Juist omdat de verzekeraar altijd de opdrachtgever is van de schade-expert, of die nu wel of geen onderdeel uitmaakt van het concern van de verzekeraar, heeft de branche strenge regels opgesteld om objectiviteit en deskundigheid van alle expertiseonderzoeken te waarborgen. Met de Gedragscode Expertiseorganisaties en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek zijn deze regels ook van toepassing op externe expertise- en onderzoeksbureaus.”

“Het Verbond van Verzekeraars vindt het van belang dat in gevallen waarin wel onderzoek gedaan wordt en voor de klant niet duidelijk genoeg blijkt wie het schadeonderzoek doet, de verzekeraar hierin helderheid dient te verschaffen. Het Verbond zal in de komende periode de gedragscodes op dit punt nader bestuderen en daar waar nodig aanpassen. Ook acht het Verbond het van groot belang dat de klant in het contact met maatschappijen een volwaardige rol kan spelen. Daartoe kan een klant bijvoorbeeld een beroep doen op contra-expertise, die in de polisvoorwaarden wordt genoemd en doorgaans door de verzekeraar wordt vergoed. Ook hiervan vindt het Verbond dat dit nadrukkelijker onder de aandacht van de consument kan worden gebracht.”

GEEN REACTIES