Werknemers verwachten lager pensioen door nieuw pensioenstelsel

werknemers verwachten lager pensioen in nieuw pensioenstelsel

Hoewel het nieuwe pensioenstelsel bedoeld is om het pensioen houdbaar te maken en daarmee ook het vertrouwen in het pensioenstelsel te laten toenemen, lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) blijkt dat zowel werknemers als gepensioneerden niet bijzonder geïnteresseerd zijn in het nieuwe stelsel en bovendien dat zij verwachten dat ze een lager pensioen zullen krijgen.

Oude witte mannen
Het Nidi vroeg aan werknemers (in loondienst) en gepensioneerden of zij de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel volgen. Daaruit bleek dat slechts 3 procent de discussie erg goed volgt, 17 procent redelijk goed, 45 procent een beetje en maar liefst 35 procent totaal niet. Hierbij zag het Nidi een verschil tussen mannen en vrouwen: van de vrouwen volgt 45 procent het nieuws niet en van de mannen 25 procent. Ook is de leeftijd van de respondent van belang. Hoe ouder de ondervraagde, hoe meer hij of zij nieuws over het nieuwe pensioenstelsel volgt. Kort samengevat zegt het Nidi: “Het zijn vooral oude witte mannen die de berichten rond pensioen oppikken.”

Kennis van pensioenbegrippen
De respondenten zijn dan misschien niet zo geïnteresseerd in het nieuwe pensioenstelsel, dat wil nog niet zeggen dat ze geen kennis van pensioenzaken hebben. Om dat te testen kregen ze een aantal begrippen voorgelegd met de vraag hoe goed ze deze begrippen kennen. Hoewel het begrip ‘AOW’ van alle onderzochte termen het meest bekend is, blijkt er toch nog een grote groep te zijn die dit niet kent. Van de 45-54-jarigen bijvoorbeeld kent maar ruim 50 procent dit begrip.

Andere belangrijke begrippen waar zowel werknemers als gepensioneerden mee te maken hebben, zoals ‘aanvullend pensioen’ en ‘uniform pensioenoverzicht’, zijn ook bij een minderheid van de deelnemers goed bekend. Ook hier neemt de kennis toe met de leeftijd. Met het begrip ‘doorsneesystematiek’ is bijna niemand goed bekend.

Verwachtingen nieuw pensioenstelsel
De belangrijkste vraag in het onderzoek was de volgende: “Wat denkt u dat de gevolgen zijn wanneer uw pensioenuitkering meer meebeweegt met de stand van de economie, d.w.z. in goede tijden gaat deze omhoog en in slechte tijden omlaag?” Bijna de helft van de werknemers gaf aan dat het vertrouwen in het pensioenstelsel hierdoor zou afnemen. Iets meer dan de helft verwacht dat de gemiddelde hoogte van de uitkering zal afnemen. “Blijkbaar zijn goede en slechte tijden in de ogen van de deelnemers asymmetrisch verdeeld of men heeft enig wantrouwen richting hoe besturen van pensioenfondsen omgaan met schokken in de economie”, aldus het Nidi. Overigens kon rond de 20 procent van de ondervraagden deze vraag niet beantwoorden, wat volgens de onderzoekers betekent dat er nog veel onduidelijkheid is over het nieuwe pensioenstelsel.

De mensen die het meeste vertrouwen in het nieuwe stelsel hebben en het minst negatief zijn over de verwachte hoogte van hun pensioenuitkering, zijn de mensen met pensioenkennis en de hoger opgeleiden. Ook is er weer een verschil per geslacht te zien: mannen zijn minder pessimistisch dan vrouwen.

Bron: Pensioen Magazine

GEEN REACTIES