Weer AFM-boete voor Betaaldag.nl, maar hoe nu verder?

Na een boete van 300.000 euro bieden Betaaldag en Easycredit nu flitskredieten aan als de Barmhartige Samaritaan: volgens de website worden geen kosten in rekening gebracht.

De AFM heeft Beautiful Day een boete opgelegd van 300.000 euro, omdat zij via de websites Beautiful Day bood via haar websites www.easycredit.nl en www.betaaldag.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen tegen hoge kosten. Beautiful Day adverteerde dat er geen kosten voor het krediet in rekening werden gebracht. In werkelijkheid moesten consumenten wel degelijk hoge kosten betalen.

Garantstelling

Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Beautiful Day namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Global Credit and Debt Management Services Limited (GCDMS), een door Beautiful Day aangedragen partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten bedroegen bij een krediet van €250 voor 25 dagen €55. Dit is omgerekend € 803 op jaarbasis (relatief gezien 321,2%). GCDMS betaalde voor deze dienstverlening maandelijks een aanzienlijk bedrag aan Beautiful Day. De garantie van GCDMS maakt dus onderdeel uit van het verdienmodel van Beautiful Day.

Ernstige overtreding

“Het gaat om een ernstige overtreding”, stelt de AFM terecht. “Beautiful Day heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.”

Betaaldag.nl heeft overigens al eerder een boete opgelegd gekregen van de AFM. Het bedrijf dat deze website exploiteerde Friendly Finance moest toen liefst 2 miljoen euro betalen.

Friendly Finance kreeg die boete voor het in overtreding zijn in de periode juni 2011-mei 2012. Betaaldag is kennelijk daarna doorgegaan onder het bewind van Beautiful Day, die de actuele boete kreeg opgelegd voor overtreding voor de periode die naadloos aansluit aan de vorige: mei 2012-augustus 2013.

Betaaldag.nl is nog steeds in de lucht en biedt evenals trouwens Easycredit.nl vandaag de dag vrolijk dezelfde flitskredieten aan als in de boeteperioden. Alleen valt op de websites niets meer terug te vinden over garantstellingen. Ondanks de transparantie die beide websites zeggen na te leven komt dat onderwerp nergens aan de orde.

Is dus van ‘ernstige overtredingen’ geen sprake meer? Het valt nauwelijks te geloven. Zouden de websites echt zo transparant werken als ze zeggen dan hebben zij zich getransformeerd tot Barmhartige Samaritanen. De geldlener die op tijd het krediet terugbetaalt, betaalt nul komma nul euro kosten. En is men te laat, dan wordt naast minimum 40 euro incassokosten alleen de wettelijke (boete)rente in rekening gebracht.

Vraag is waar het bedrijf de bedrijfskosten, inclusief de gigantische boetes van betaalt.

Al eerder schreef Findinet over de hybride inkomstenbronnen van flitskredietaanbieders, allemaal uiteraard betaald door de geldleners.

Reactie AFM

We vroegen de AFM of het de extra aandacht van de toezichthouder wekt als een flitskredietaanbieder suggereert niet aan het krediet te willen verdienen. En zo ja, is AFM er van overtuigd dat sites als Betaaldag en EasyCredit zich nu wel aan de regels houden? Of is het nog steeds oppassen voor consumenten?

Jammer genoeg reageert de AFM hierop erg formeel: “De AFM houdt de markt voor flitskrediet nog altijd onverminderd in de gaten. Er zijn inmiddels veel minder partijen actief, maar een aantal biedt nog altijd flitskredieten aan waarvoor consumenten hoge kosten moeten betalen. We zien dat sommige partijen vanuit het buitenland de Nederlandse markt bedienen. Dat heeft onze aandacht. We gaan verder niet in op specifieke gevallen.”

Op die manier zullen consumenten nog makkelijker de prooi worden van dit soort bedrijven, omdat die vanuit het buitenland op steeds diffusere manier het geld uit hun zakken gaan kloppen om uit de greep van de toezichthouder te komen.

De AFM weet luidruchtig op de tamtam te slaan als zij misstanden vermoedt bij professionele financiële marktpartijen. Het wordt tijd dat flitskredietaanbieders op dezelfde wijze worden behandeld. Dat betekent: niet alleen individuele boetebesluiten opleggen maar met publicitair geweld het systeem aan de kaak stellen, liefst met hele grote ‘pas op-blokken’.

GEEN REACTIES