Wat communiceer je over pensioen en hoe doe je dat?

De versluierende en onduidelijke communicatie rondom pensioenen heeft de desinteresse in de hand gewerkt.

“Onder invloed van de hang naar zekerheid en het vermijden van risico’s waren overheid en financiele instellingen in het verleden geneigd om teksten te maken die vooral juridisch sluitend zijn. En vanuit de intentie om deelnemers volledig te informeren bestond de neiging om hen te overladen met informatie. Dit heeft tot gevolg dat mensen deze informatie met moeite tot zich nemen en onvoldoende begrijpen. Ook de berichtgeving in de media speelt daarin een rol. Ten tijde van het uitbreken van de crisis ging het over dekkingsgraden en indexering – abstracte begrippen die voor de gemiddelde Nederlander ’hoog over’ zijn. Burgers begrijpen niet wat indexering is, en als ze het al begrijpen, onderschatten ze het effect ervan. De discussie over het pensioenakkoord in de media gaat vooral over ruzies tussen sociale partners en niet over de vraag wat het voor mensen zelf betekent. Dit geeft hen een goed excuus om achterover te leunen; het gaat immers niet over hen.”

Dit schrijven Prof. dr. Fieke van der Lecq en Drs. Olaf Simonse in het whitepaper ‘Pensioenbewustzijn vergroten, hoe doe je dat?’, een uitgave van Wijzer in Geldzaken.

Sinds eind 2011 neemt Wijzer in geldzaken als expert deel aan de werkgroep Pensioencommunicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Centraal in deze werkgroep staat de vraag hoe de periodieke en structurele communicatie over pensioen richting deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden effectief kan worden ingericht.

In de werkgroep wordt gekeken naar "wat" er gecommuniceerd moet worden en "hoe" dit het beste kan worden gecommuniceerd, zodat eventuele drempels worden overwonnen en meer mensen inzicht krijgen in hun pensioen.

De do’s zijn verder toegelicht in de whitepaper ‘Pensioenbewustzijn vergroten, hoe doe je dat?’.

GEEN REACTIES