Waar blijft de DNB-goedkeuring voor de private equity-overnames?

copyright Pixabay

Ruim een half jaar na de aankondiging van de overnames van Klaverblad Leven en van Vivat is er nog steeds geen groen licht van toezichthouder DNB.

Als je in 2019 van trends zou kunnen spreken, dan was de opkomst van private equity in de Nederlandse levenmarkt er zeker eentje van. Deze markt is, zacht uitgedrukt, niet meer wat het geweest is. Door een combinatie van lage rente, strenge toezichtseisen, rechtszaken (woekerpolissen) en sterk afnemende polisverkoop, is het voor verzekeraars een zorgenkindje geworden. Veel traditionele levenportefeuilles zijn inmiddels ‘closed book’ en verschillende partijen worstelen met garantiebeloften uit het verleden.

Maar opeens waren er toch (vooral Amerikaanse) investeerders die er wel wat in zagen, in deze moeizame markt. De theorie is eenvoudig: je koopt een Nederlandse portefeuille, gooit er een herverzekering tegenaan en gaat vervolgens agressiever met het ingelegde vermogen beleggen. De winst stop je grotendeels in eigen zak.

En zo kwam het dat in mei met vooral Amerikaans geld een bod werd gedaan op Klaverblad Leven en in juni op Vivat. Klaverblad Leven (vooral uitvaartverzekeringen) zou in handen komen van de nieuwe partij Lifetri en Vivat zou worden verdeeld onder nieuwkomer Athora (leven) en NN Group (schade). Vol goede moed werd toestemming gevraag bij DNB. Maar sindsdien is het stil.

En dat is opmerkelijk. Je zou verwachten dat investeerders met een goed doortimmerd business plan de zegen van de toezichthouder zouden kunnen krijgen. Maar de werkelijkheid is blijkbaar weerbarstig. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met strengere DNB-regels omtrent herverzekering, ingesteld mede na de onrust rond Conservatrix. Daarnaast is het mogelijk dat DNB afhoudend heeft gereageerd op de beleggingsplannen van de investeerders omdat ze mogelijk te risicovol zijn in relatie tot de eventuele polisgaranties. Tot slot kan het ontbreken van een goede governance bij de overnemende partijen een probleem zijn, bijvoorbeeld op het vlak van risicomanagement.

Intussen probeert bijvoorbeeld ASR-ceo Jos Baeten voor enige ophef te zorgen, door in conference calls of interviews de risico’s van de overname van Vivat door Athora te benadrukken: een wat doorzichtige poging om Vivat nog bij ASR in te lijven. Voor Lifetri en Athora is het goede nieuws in elk geval dat er nog geen afwijzing is door DNB. Maar duidelijk is wel dat het runnen van een Nederlandse levenportefeuille minder simpel is, dan wellicht aanvankelijk gedacht.

GEEN REACTIES