Grote hypotheekbeleggers vrijgesteld van Wft-verplichtingen

Minister ziet geen overtreding provisieverbod bij lijfrenterekeningen
bron: Rijksoverheid

Pensioenfondsen en verzekeraars die via regiepartijen in hypotheken beleggen, hoeven niet meer aan de Wft-verplichtingen te voldoen die gelden voor hypotheekverstrekking.

Dat besluit legt Minister van Financiën Wopke Hoekstra voor aan de marktpartijen en andere belanghebbenden in een consultatiedocument. Hoekstra vindt beter moet worden aangesloten bij de huidige werkwijze van de snelgroeiende regiepartijen. Deze partijen zoals MUNT, Merius en Attens, sluiten de hypotheek met een klant af waarna de hypotheek als belegging wordt doorgeschoven naar een institutionele belegger, bijvoorbeeld een pensioenfonds of een verzekeraar.

De verdere uitvoering en het beheer van de hypotheek, zoals het innen van rentebetalingen en aflossingen en informatieverstrekking, blijkt in de praktijk evenwel een taak van de regiepartij. Voor de Wft wordt de regiepartij volgens de Minister daarmee een ‘kredietaanbieder’ en geen bemiddelaar. Verder stelt Hoekstra voor om de term ‘kredietbeheerder’ (waarmee aanvankelijk de beleggers werden bedoeld) uit de Wft te schrappen. Daarmee hoeven de ‘beheerders’ (i.c. de verzekeraars en pensioenfondsen) dus niet meer de voldoen aan de Wft-verplichtingen voor hypotheekverstrekking.

In hetzelfde consultatiedocument kondigt Hoekstra verder een verhoging aan van het maximale dekkingsbedrag voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor verzekeringstussenpersonen. De verhoging bedraagt ruim vier procent. Voor verzekeringstussenpersonen is de maximale dekking vanaf april 1,3 mln euro; voor herverzekeringstussenpersonen ruim 1,9 mln euro.

Marktpartijen kunnen tot 16 februari reageren.

GEEN REACTIES