(Findinet) VVD wil gedragscode hypotheken versoepelen

Verkiezingsprogramma: Banken mogen carriā–reperspectieven betrekken bij de vaststelling van de hoogte van de hypotheek

In haar verkiezingsprogramma schrijft de VVD over de woningmarkt:

“De VVD komt op voor het bezit van een eigen woning. Een eigen woning is een investering in de eigen zelfstandigheid. Wij willen mensen daarom helpen bij hun eerste stappen op de woningmarkt. Ook op de huurmarkt moet iets te kiezen zijn, met huurprijzen die de echte waarde van een woning weergeven.”

Een Eerlijke Huurprijs

“De markt voor gesubsidieerde huurwoningen is ziek. Hoewel slechts een op de zes Nederlanders niet in staat is om zelf de kosten van een woning te betalen, is maar liefst een op de drie woningen in Nederland een sociale huurwoning. Veel huurders ontvangen ook nog eens huurtoeslag. Door die dubbele subsidiëring is het prijsverschil met een gewone huurwoning te groot en de prikkel om te verhuizen klein. Starters en mensen met een smalle beurs hebben het nakijken. Dat is niet eerlijk. Daarom wil de VVD dat corporaties zich weer richten op hun kerntaak: het bouwen van woningen voor mensen meteen laag inkomen. De bureaucratische huurcommissies en ondoorzichtige puntensystemen worden afgeschaft.

Corporaties moeten in 5 à 10 jaar de helft van hun huurwoningen te koop aanbieden

Corporaties moeten een normale huur in rekening brengen. De huren mogen elk jaar 3% harder stijgen dan de inflatie.”

Een Eigen Huis

“De VVD wil het bezit van een eigen woning bevorderen en het vertrouwen herstellen in de woningmarkt. Wel moet de hypotheekrenteaftrek gericht zijn op het daadwerkelijk afbetalen van schulden. Vanaf 2013 is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken alleen nog aftrekbaar als je aflost

– Er komt meer ruimte om belastingvrije schenkingen te doen voor de aankoop van een woning

– De kosten koper en kleine aanpassingen aan de woning kunnen worden meegenomen in de

hypotheek. De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eerste huis wordt afgeschaft

– Jongeren onder de 35 jaar moeten een hypotheek kunnen afsluiten met een looptijd van 35 jaar

– De eerste vijf jaar is het volledige rentebedrag aftrekbaar. Banken mogen carrièreperspectieven betrekken bij de vaststelling van de hoogte van de hypotheek."

GEEN REACTIES