“Vruchtbaarheid, zwangerschap en bevalling uit basispakket”

Het krijgen van kinderen is, anders dan ziekte, een keuze en de kosten daarvan zouden voor eigen rekening moeten komen.

Om de zorgkosten in de hand te houden is in het regeerakkoord afgesproken dat er voor een bedrag van 1,2 miljard aan behandelingen met een lage ziektelast uit het verzekerde pakket zou moeten verdwijnen. In februari riep minister Schippers in het programma Buitenhof zorgpartijen en burgers op om mee te denken welke behandelingen uit het pakket zouden kunnen. Tot 1 september konden mensen hun ideeën insturen. Er zijn bijna 4000 reacties binnengekomen. 20% van deze reacties (807 meldingen) hadden daadwerkelijk betrekking op het verzekerde pakket.

In een analyse geeft het ministerie een overzicht van de meldingen van burgers en individuele beroepsbeoefenaren. De partijen in het veld bleken in hun opvattingen te veel verdeeld om ook hun inbreng op een soortgelijke manier te kunnen rangschikken.

Wat zou volgens de respondenten uit het basispakket kunnen?

Vruchtbaarheid, zwangerschap en bevalling staat aan de top.

Veel melders geven er blijk van dat zij niet of niet meer gebruik zullen maken van deze zorg en dat zij daar om die reden niet aan willen meebetalen. Ook wordt regelmatig genoemd dat het krijgen van kinderen, anders dan ziekte, een keuze is en de kosten daarvan voor eigen rekening zouden moeten komen. Met name wordt binnen deze categorie vaak genoemd dat IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen voor eigen rekening zouden moeten komen of dat de aanspraak daarop beperkt zou moeten worden. Overigens zijn er ook melders die benadrukken dat deze zorg juist wel in het pakket moet blijven of dat de aanspraak hierop uitgebreid moet worden.

Alternatieve zorg

Volgens de analyse is er een stevige lobby gevoerd door verschillende organisaties voor alternatieve zorg. Zij hebben hun achterbannen opgeroepen er vooral voor te pleiten om alternatieve zorg in het basispakket op te nemen. Er zijn ook melders die aangeven dat de alternatieve zorg juist niet meer vergoed zou moeten worden. Soms wordt gesuggereerd dat ook het aanvullende pakket geen alternatieve zorg zou moeten bevatten.

Voor en tegen preventie

Ook wordt er veel gemeld over preventie. De meldingen zijn divers. Sommige melders bepleiten dat er meer preventie vanuit de basisverzekering vergoed zou moeten worden, anderen geven juist aan dat dat minder zou moeten.

Binnen deze categorie wordt met name vaak genoemd dat de behandeling voor stoppen met roken niet meer vergoed zou moeten worden.

Ongezonde levensstijl

De vierde grootste categorie bij het pakket is de categorie levensstijl. Daarbij zijn veel meldingen binnengekomen die inhouden dat de melder vindt dat ziekte waaraan de patiënt door zijn levensstijl zelf aan heeft bijgedragen niet ten laste van het basispakket van de zorgverzekering zou moeten komen. Daarbij worden bijvoorbeeld genoemd ziekte door roken of overgewicht, comazuipen of het beoefenen van een (gevaarlijke) sport.

Maatwerk

Tenslotte is veel gemeld over keuzevrijheid in het pakket. Hoewel enkele melders benadrukken dat er een breed basispakket moet blijven, of zelfs dat het huidige basispakket moet worden uitgebreid, heeft het grootste deel van de meldingen binnen deze categorie betrekking op versmalling van het pakket, waarbij meer ruimte is voor een pakket op maat per doelgroep, eventueel naar eigen keuze.

Opvallend daarbij is dat relatief veel melders aangeven dat er een verschillend basispakket voor jongeren en ouderen moet komen. Hoewel niet is gevraagd naar de leeftijd van de melders, blijkt uit de melding daarbij vaak dat met name oudere melders met deze suggestie komen. Zij hebben de indruk dat er veel specifieke zorg voor jongeren in het pakket zit, zoals behandelingen die voor kinderen wel vergoed worden of zorg rond vruchtbaarheid, zwangerschap en bevalling, waardoor de premies voor hen onnodig hoog zijn.

GEEN REACTIES