DNB steunt ZN in kritiek op Consumentenbond

Impliciet keurt DNB de actie om zorgverzekeraars te bewegen de premies fors te verlagen af: verzekerden zijn gebaat bij stevige kapitaalbuffers.

Zorgverzekeraars Nederland heeft in niet mis te verstane woorden de actie veroordeeld die de Consumentenbond voert om verzekeraars te dwingen de zorgpremie met zo’n € 300 te verlagen.

De koepel krijgt nu steun van DNB, die in een Bulletin uitvoerig ingaat op het belang van de kapitaalbuffers.

“Net als in andere jaren is er in het najaar veel maatschappelijke discussie over de vaststelling van de premies voor de basiszorgverzekering. Dit jaar krijgt deze discussie extra aandacht vanwege de lastenverzwaringen en aanvullende bezuinigingen die zijn aangekondigd om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Lagere zorgpremies zouden immers een meer dan welkom effect op de koopkracht bieden. De gunstige winstontwikkeling en de omvang van de buffers van zorgverzekeraars in 2012 voeden de gedachte dat er ruimte is voor verlaging van die buffers.” Maar die gedachte komt alleen op bij organisaties die niet verder kijken dan hun neus lang is, blijkt uit het DNBulletin.

DNB wijst op de toenemende risico’s voor zorgverzekeraars:

“Zorgverzekeraars zullen met name rekening willen houden met toenemende risico’s en aanhoudende onzekerheid. Zo blijft de geraamde schadelast – de grondslag voor de risico’s – op termijn toenemen. En de systeemonzekerheid houdt aan: het stelsel blijft in ontwikkeling waardoor nieuwe risico’s kunnen ontstaan en de datakwaliteit bij zorgverzekeraars nog niet stabiel is.

Zo gaan basiszorgverzekeraars steeds meer risico zelf dragen. Dit volgt uit kabinetsbeleid waarbij het systeem van onderlinge verrekeningen achteraf, in stappen wordt afgebouwd. Omdat de kans op financiële uitschieters bij een zorgverzekeraar hierdoor toeneemt, zal de kapitaaleis mogelijk verder stijgen.

Voor de hele sector onderstrepen deze ontwikkelingen de noodzaak om bij de bepaling van de hoogte van de kapitaalbuffers in te spelen op de toekomst.”

DNB wijst er voorts op dat de kapitaaleisen de laatste jaren zijn verhoogd.

“De aanwezige kapitaalbuffers bij zorgverzekeraars zijn meegegroeid met de kapitaaleis die de Nederlandsche Bank (DNB) oplegt. Ook nadat in 2010 en 2012 de kapitaaleis voor de basisverzekering is verhoogd in reactie op de toegenomen risico’s, bleef de verhouding tussen de aanwezige buffers en de kapitaaleis vrij constant.

Komend jaar blijft de hoogte van de kapitaaleis voor basiszorgverzekeraars ongewijzigd op 11% van de bruto schadelast. Zorgverzekeraars bepalen zelf hoeveel kapitaal zij boven deze harde ondergrens aanhouden. Een veiligheidsmarge ten opzichte van de ondergrens wordt ook vanuit toezichtperspectief verstandig geacht.”

Intussen vertaalt de Consumentenbond haar maatschappelijke functie door met het verzamelen van handtekeningen voor haar premieverlagingspetitie door te gaan.

GEEN REACTIES