Voor het eerst meer cybercrime-incidenten dan woninginbraken

Voor het eerst meer cybercrime-incidenten dan woninginbraken
© VPNGids.nl

De afgelopen maande nam het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten in Nederland explosief toe. Het aantal geregistreerde cybermisdrijven over de eerste vijf maanden van 2020 ligt nu al op hetzelfde niveau als dat van heel 2019.

Dit meldt webforum VPNGids.nl, dat de ontwikkeling van cybercriminaliteit in de afgelopen jaren onderzocht en daarbij putte uit cijfers van o.a. de politie en het CBS. Het gaat o.a. om het zonder toestemming hacken van iemands device of accounts, ransomware-aanvallen, online identiteitsfraude, het onrechtmatig wijzigen of toeëigenen van persoonlijke informatie en het stelen van wachtwoorden, gebruikersnamen of financiële informatie. Sinds 2017 is dit soort delicten al geleidelijk aan het toenemen, met de hoogste stijging in 2019: toen werden er zo’n 68 procent meer incidenten geregistreerd bij de politie dan in 2018.

Meer cybercrime dan woninginbraken
De huidige Covid-19 pandemie brengt echter alles in een stroomversnelling. Het feit dat mensen meer thuis zijn en meer online zijn, lijkt deze trend in de hand te werken. De groei in cyberdelicten bedroeg in januari van dit jaar nog ‘slechts’ 69% ten opzichte van januari 2019. Voor februari bedroeg de groei zo’n 106% t.o.v. februari 2019, een verdubbeling dus. In maart werd een stijging van 119% waargenomen dan een jaar eerder, in april 174% en in mei 383%. In mei werden er voor het eerst ook meer cybercrime-delicten geregistreerd bij de politie dan woninginbraken (1869 tegenover 1344 gevallen).

Per provincie zijn er opvallende verschillen te zien. Als we het aantal misdrijven per hoofd van de bevolking berekenen, dan blijken Noord-Holland en Drenthe zijn de uitschieters met meer dan 3,5 geregistreerde delicten per 10.000 inwoners. Groningen, Flevoland en Utrecht tellen ook meer dan 3 delicten per 10.000 inwoners. Inwoners van Zuid-Holland worden relatief het minst vaak slachtoffer van cybercrime met ongeveer 2 delicten per 10.000 inwoners. Op een interactieve landkaart van VPNGids.nl is te zien welke gemeenten het zwaarst getroffen zijn door cybercriminaliteit, met als uitschieters de gemeenten Waterland en Rhenen met 10,9 delicten per 10.000 inwoners.

Bron: VPNGids.nl

 

GEEN REACTIES