Vitaliteitspakket moet 55-plussers aan het werk houden

Bedrijven krijgen een bonus als zij een 55-plusser in dienst nemen. Er komt een nieuwe spaarregeling om mensen langer door te laten werken. Deelnemers kunnen hieruit scholing betalen en financiële buffers opbouwen.

Dit schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer over het ‘Vitaliteitspakket’. In de brief vraagt het kabinet aan de sociale partners om in cao’s afspraken te maken om mensen van de ene naar de andere baan te helpen.

Het Vitaliteitspakket is een uitwerking op hoofdlijnen van de afspraken over (ouderen)participatie, die het kabinet op 10 juni van dit jaar met werkgevers-en werknemersorganisaties heeft gepresenteerd. De maatregelen vormen bij elkaar een samenhangend pakket om mensen, ook in zware beroepen, langer op een gezonde manier door te laten werken.

De belangrijkste voornemens uit het Vitaliteitspakket

  • Bedrijven krijgen een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een 55-plusser; de bonus wordt verhoogd als iemand uit een uitkering komt.
  • De huidige financiële prikkels voor ouderen om langer door te werken -ouderenkorting en doorwerkbonus – worden omgezet in één werkbonus voor 62-plussers om juist hén te stimuleren langer door te werken.
  • Werknemers komen eerder in aanmerking voor aftrek voor scholingsuitgaven; de fiscale drempel gaat omlaag.
  • Het kabinet wil dat de scholing vanuit sectorale scholingsfondsen (O&O-fondsen) wordt verbreed naar andere sectoren. Het kabinet is bereid daar extra geld voor uit te trekken.
  • Sociale partners en scholingsfondsen krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de Europese subsidieregeling ESF om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
  •  Er komt een nieuwe spaarregeling waarmee deelnemers een financiële buffer kunnen opbouwen. Tot nu toe werd het spaargeld in de huidige levensloopregeling vooral gebruikt om eerder te stoppen met werken, maar het kabinet vindt dat niet langer wenselijk. De nieuwe spaarregeling kan onder andere ingezet worden om de overgang naar een andere baan zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het kabinet komt met een overgangsregeling voor de bestaande levensloopregeling.
  • Het kabinet wil dat sociale partners afspraken maken over een ‘van-werk-naar-werk-budget’ voor werknemers. Dit helpt werknemers die met ontslag bedreigd worden om via scholing een nieuwe baan te vinden. Het budget zou binnen sectoren gezamenlijk gefinancierd worden en in cao’s vastgelegd moeten worden. Het kabinet realiseert zich dat dit een extra inzet, ook financieel, van de sociale partners vraagt en is bereid hen daarin tegemoet te komen. Het komende jaar wil het kabinet hierover afspraken maken met de sociale partners.

GEEN REACTIES