VGZ start proef met inkoop longmedicatie

Een grote coalitie van patiënten, huisartsen, ziekenhuis, apothekers en zorgverzekeraar VGZ gaan samen geschikte medicatie inkopen tegen longziekten astma en COPD.

VGZ brengt de ingekochte longmedicijnen niet ten laste van het eigen risico van de klant. De zorgverzekeraar heeft aangegeven dat ze de keuzes in Maastricht landelijk gaat door vertalen. Dit zou volgens de zorgverzekeraar een miljoenenbesparing kunnen opleveren.

Voordelen voor de patiënt zijn een minder complex aanbod bij gelijke of zelfs toenemende kwaliteit, betere therapietrouw en meer eenduidigheid in de behandeling. Bovendien dalen naar verwachting de kosten van zorg. De zorgpartijen doen dat onder de vlag van ‘Blauwe zorg’, de zorg-proeftuin van VWS rond Maastricht. De bedoeling is dat het behaalde voordeel direct wordt ingezet om de zorg voor de patiënten in de regio verder te verbeteren.

Complex aanbod
Op dit moment krijgen longpatiënten per medisch specialist en per ziekenhuis verschillende medicijnen of devices voorgeschreven. Er zijn tientallen vergelijkbare medicijnen met verschillende toedieningsvormen op de markt. Patiënten en zorgaanbieders zien door de bomen het bos niet meer. Mede hierdoor blijft de therapietrouw van patiënten achter. Daarnaast zijn de prijzen voor de medicatie de laatste jaren op hetzelfde hoge niveau blijven hangen.

Voorkeursmiddelen
De farmaceutische bedrijven worden uitgenodigd om voor een beperkt aantal verschillende medicijnen een aanbod te doen. Het is voor het eerst dat een brede groep zorgaanbieders en patiënten zelf een voorkeur voor bepaalde middelen opstelt, waarna de zorgverzekeraar die middelen tegen een scherpe prijs inkoopt.Bron: VGZ

GEEN REACTIES