Verzuimschade door Covid neemt toe vanaf september

VCP: check dekking risicoverzekering bij epidemie
© Pixabay

Werkgevers en verzuimverzekeraars zien de kosten van het verzuim door de tweede coronagolf naar alle waarschijnlijkheid flink oplopen.

Dat blijkt uit verschillende signalen die arbodiensten ArboUnie en Acture in de afgelopen week afgaven. Volgens een bericht van ArboUnie was het aantal nieuwe ziekmeldingen in september (toen het aantal Covid-besmettingen snel steeg) relatief gezien zeer hoog, om in de maanden erna weer af te zwakken. Wel is de gemiddelde verzuimduur toegenomen, wat volgens de dienst betekent dat mensen die echt ziek worden van het virus, daar ook langere tijd last van houden. Volgens arbodienst Acture zijn de verzuimkosten (voor werkgevers) vanwege de virusuitbraak in het vierde kwartaal inmiddels opgelopen tot bijna 2 mrd euro.

Aanvankelijk leken de coronagevolgen voor het verzuim dit jaar nog wel mee te vallen. Cijfers van het CBS over het tweede en derde kwartaal lieten wel een hoger verzuim zien vergeleken met vorig jaar, maar niet in die mate dat dit tot ernstige financiële schade zou lijden. Dat de kosten vanaf september aan het oplopen zijn, kan samenhangen met het feit dat in de tweede golf veel meer mensen van middelbare leeftijd besmet zijn geraakt, vergeleken met de eerste golf.

Bekend is inmiddels het hoge ziekteverzuim in de zorg door besmetting. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat vooral in de verpleegzorg en wijkverpleging het aantal Covid-besmettingen vanaf augustus erg hoog ligt. Daarnaast blijken ook de basisscholen, het MBO en het HBO en de horeca plekken waar medewerkers besmet raken. Ook de besmettingsgraad in contactberoepen op het vlak van persoonlijke verzorging (kappers, pedicures, etc) is relatief hoog.

GEEN REACTIES