Verzekeringsadviseur loopt risico op werkstress door technologische innovaties

Verzekeringsadviseur loopt risico op werkstress door technologische innovaties
© Pixabay

In de week van de werkstress (12 tot 16 november) besteedt opleidingsinstituut Lindenhaeghe aandacht aan een bijzondere oorzaak van stress op het werk voor verzekeringsadviseurs: technologische innovaties. Lindenhaeghe haalt een onderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) aan, waaruit blijkt dat één op de vijf kantoorprofessionals stress ervaart door technologische vernieuwingen.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 46 procent van de ondervraagden vindt dat technologische vernieuwingen ervoor zorgen dat zij het werk sneller kunnen uitvoeren. Vijftien procent vindt zelfs dat nieuwe technologie leidt tot méér werk.

Onvoldoende training
Een oorzaak hiervoor kan zijn dat een kwart van de ondervraagden aangeeft dat zij geen (of niet voldoende) training krijgen bij de lancering van een digitale innovatie. De werkstress die aldus ontstaat leidt bij veertien procent tot negatieve consequenties op het werk of voor de gezondheid. Medewerkers die de snelle veranderende technologie niet goed kunnen bijhouden en daardoor langdurig werkstress ervaren, lopen het risico op een burn-out. In een sector waar de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, neemt dat risico exponentieel toe.

Voor de financiële sector komen deze ontwikkelingen waarschijnlijk harder aan, stelt Lindenhaeghe. Het is de enige sector in de economie waar het aantal banen structureel krimpt. Het UWV verwacht dat de banenkrimp ook de komende jaren doorzet. Dat deze banenkrimp in belangrijke mate is toe te schrijven aan digitale innovaties en fintech, helpt natuurlijk ook niet mee. En volgens Lindenhaeghe is de financiële branche ook al jaren koploper als het gaat om het risico op een burn-out.

Onervarenheid en drukte
Kortom, werkgevers zullen hier (meer) rekening mee moeten gaan houden. Anno 2018 kunnen zij er niet meer vanuit gaan dat medewerkers zich een nieuw systeem makkelijk eigen maken. Uit het onderzoek blijkt dat onervarenheid en drukte ertoe leiden dat 29 procent onvoldoende toekomt aan het gebruiken van nieuwe tools. Dat kost geld.

En daarbij, medewerkers die thuiszitten met een burn-out – of dat nou komt door technologische ontwikkelingen, baanonzekerheid of een combinatie – daarvan krijgt uiteindelijk iedereen stressklachten. Ook de werkgever.

Bron: Lindenhaeghe

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES