Verzekerde voelt verlaging collectiviteitskorting

Verzekerde voelt verlaging collectiviteitskorting
© Pixabay

De premies voor zorgverzekeringen stijgen volgend jaar met gemiddeld 2%. Bij 20% van de polissen is een daling te zien, oplopend tot -4,6%. Dit beeld wordt echter vertekend door de verlaging van de maximaal toegestane collectiviteitskorting van 10% naar 5%. Producten die niet in een collectief kunnen worden gesloten, laten bijna allemaal een premiestijging zien, met als uitschieter een stijging van 7,8%.

Dit berekende verzekeringsvergelijker Moneyview na bekendwording van de zorgpremies voor 2020 eerder deze week.

Een van de belangrijkste redenen voor de verlaging van de collectiviteitskorting was dat dergelijke kortingen betaald bleken te worden uit een opslag op de premie voor álle verzekerden, terwijl de kortingsmogelijkheid vooral bedoeld was om efficiencyvoordelen aan de verzekerden terug te geven.

Uiteindelijk zal tweederde van de Nederlanders komend jaar duurder uit zijn, waarbij vooral het wegvallen van een deel van de collectiviteitskorting zwaar aantikt.

Restitutiepolis duurder
Moneyview ziet verder dat bij restitutie- en combinatiepolissen de premies harder stijgen dan bij naturapolissen, namelijk met bijna 3% tegen 1,6%. Een gemiddelde restitutiepolis is daardoor in 2020 maar liefst 11% duurder dan de natura-variant.

De onderlinge premieverschillen blijven groot. De duurste variant blijkt zo’n 23% duurder dan de goedkoopste, zowel voor natura- als restitutiepolissen. De goedkoopste aanbieder van een naturapolis is Zekur, de goedkoopste restitutiepolis wordt aangeboden door Ohra.

Overstappen
Overstappen van zorgverzekering blijft moeilijk, want de keuze is nog altijd niet transparant. De Nederlandse Zorgautoriteit zag dit jaar dat van de 59 bestaande polissen er 23 gelijk of bijna gelijk zijn aan een andere polis binnen hetzelfde verzekeringsconcern. Het overstappercentage schommelt al enkele jaren tussen de 6 en 7%. De Consumentenbond wil verzekerden verleiden om te checken of hun huidige polis nog aansluit bij hun wensen, door een gratis online EHBO-snelcursus van het Rode Kruis weg te geven.

Bron: Moneyview, Consumentenbond

GEEN REACTIES